Twitter   linkedin

Vijf belangrijke kindpakket-trends voor 2018

 

Het kindpakket als concept bestaat inmiddels een paar jaar. In 2014 begonnen de eerste gemeenten met het ontwikkelen van een pakket aan regelingen om armoede onder kinderen tegen te gaan. Aangemoedigd door deze positieve voorbeelden gingen in de daarop volgende jaren steeds meer gemeenten overstag. De kindpakketten hebben zich op verschillende plaatsen verschillend ontwikkeld, van het bundelen van bestaande regelingen tot het zoeken naar innovatieve en verbindende oplossingen. Ondanks de verschillen zijn er een aantal overkoepelende trends te signaleren omtrent het kindpakket. Deze ontwikkelingen verwachten wij in 2018:

 

 

1. Vaker keuze voor activerend kindpakket

Door het beschikbaar komen van de Klijnsma-gelden kiezen gemeenten steeds vaker voor een activerend kindpakket. Dit is de tegenhanger van het bestuurlijke kindpakket, waarin bestaande regelingen worden gebundeld, maar de gemeente geen nieuwe voorzieningen of middelen beschikbaar stelt. Met het activerende kindpakket neemt de gemeente meer regie in handen. Denk aan het zoeken naar nieuwe innovatie oplossingen, het verbeteren van processen en het bundelen van krachten in de samenleving. Doe de kindpakketwijzer test om er achter te komen welk kindpakket het beste binnen jouwe gemeente past.

2. Kinderen meer regie

Een trend die aansluit bij het activerende kindpakket is het betrekken van de kinderen zelf bij het vormgeven van het kindpakket. Een goed voorbeeld van een gemeente waar de regierol deels bij de kinderen is gelegd, is  gemeente Veenendaal. Kinderen van 12 jaar en ouder in Veenendaal hebben letterlijk een stem in het kindpakket, doordat ze in hun eigen account zelf de producten en activiteiten kunnen kiezen waar ze behoefte hebben.

3. Meer samenwerking met andere partijen

Om kinderarmoede in een vroeg stadium aan te pakken, zal de gemeente in toenemende mate samenwerking zoeken met partners als scholen of verenigingen. Instanties die dagelijks contact met de doelgroep hebben, kunnen een belangrijke signalerende, informerende en doorverwijzende rol spelen. Leerkrachten op scholen kunnen ook helpen om armoede bespreekbaar te maken, zodat het vragen om hulp met minder schaamte gepaard gaat. Ook is het van belang dat de dialoog tussen ouders en scholen wordt gestimuleerd.

4. Opnemen digitale middelen in kindpakket

Het sociale leven van kinderen speelt zich in toenemende mate af in de digitale omgeving. Een kind dat geen beschikking heeft over een computer of mobiele telefoon dreigt daardoor in een isolement te raken. Daarnaast communiceren ook scholen steeds vaker via digitale media, waardoor toegang tot internet essentieel is om geen belangrijke informatie te missen. Gemeenten kiezen er daarom steeds vaker voor om in het kindpakket een regeling voor een laptop, tablet of zelfs smartphone op te nemen. Omdat de kosten bij een dergelijke regeling snel kunnen oplopen, is het wel verstandig om het budget goed in te ramen en duidelijke grenzen te stellen aan de regeling.

5. Populariteit online omgeving

Ook de gemeente zelf communiceert in toenemende mate via online kanalen. De digitalisering van kindpakketten zorgt ervoor dat aanvragen eenvoudiger worden. In een digitale omgeving kunnen zowel kinderen, ouders en aanbieders snel en duidelijk relevante informatie vinden. Een bijkomend voordeel van digitalisering is dat er bespaard wordt op administratiekosten, waardoor er meer geld overblijft voor de daadwerkelijke ondersteuning van de kinderen.