Twitter   linkedin

Tips voor een kindpakket vol schoolspullen!

 

School en educatie zijn ontzettend belangrijk. Onmisbaar zelfs voor wie mee wil doen in onze samenleving. We vinden het allemaal belangrijk dat álle kinderen de kans krijgen op een onbezorgde schooltijd. Wie niet gehinderd wordt in het doorlopen van zijn/haar schoolcarrière, staat vaak sterk genoeg in de schoenen om een ongunstige gezinssituatie te ontstijgen. Voor het doorbreken van erfelijke armoede is het dan ook van groot belang dat een kindpakket voorziet in belangrijke benodigdheden voor school. Zo kunnen kinderen uit een gezin met weinig geld zich ongestoord focussen op ontwikkeling in de breedste zin van het woord!

 

Veel voorkomende schoolspullen

De meeste gemeenten hebben een vorm van schoolbenodigdheden opgenomen in het kindpakket. We zetten graag de meest voorkomende voor je op een rijtje:

Gymkleding

Op veel middelbare scholen heb je speciale schoolkleding nodig voor gym, maar ook als dat niet zo is kan het aanschaffen van gymkleding een heikel punt zijn. Vooral sportschoenen kunnen prijzig zijn. Wel zo fijn als alle kinderen in goed passende, geschikte sportkleding kunnen gymmen. Al was het maar om er gewoon bij te horen in de klas. Veel gemeenten kiezen ervoor om een budget voor gymkleding op te nemen in het kindpakket. Dat kan zowel in natura als in declaratie.

School en stage

Kinderen die beroepsonderwijs volgen, hebben vaak speciale spullen nodig voor een stage. Denk bijvoorbeeld eens aan een koksopleiding, leren in de bouw of een technisch vak. De gemeente kan tegemoet komen in de kosten door via het kindpakket een vergoeding aan te bieden. Behalve speciale kleding en veiligheidsmiddelen kan het ook voorkomen dat kinderen verder dan normaal moeten reizen voor hun stage. Onder deze noemer kunnen daarom ook reiskosten in een kindpakket worden opgenomen.

Extra bewijsstukken?

Kleine en middelgrote gemeenten met een kindpakket vinden het soms lastig om een relatief beperkt budget zo efficiënt mogelijk in te zetten. Om ervoor te zorgen dat schoolregelingen gebruikt worden door de kinderen voor wie ze bedoeld zijn, kan een gemeente ervoor kiezen om extra bewijsstukken op te vragen. Bijvoorbeeld een plaatsingsbrief voor regelingen die bedoeld zijn voor kinderen op de middelbare school. Een andere mogelijkheid is om de regelingen alleen aan te bieden aan kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan. Een ander bewijsstuk kan een speciaal ontworpen formulier zijn, waarbij de school tekent voor het gebruik van een regeling.

 

Meer weten over samenwerken met scholen bij de invulling van een kindpakket? Dan vind je deze blog vast interessant.