Twitter   linkedin

Succesvol samenwerken met stichtingen en andere hulporganisaties

 

Veel gemeenten kiezen ervoor om binnen het kindpakket bestaande initiatieven te bundelen. Zij vertrouwen hierbij vaak op stichtingen zoals Leergeld, het Jeugd Cultuur Fonds en Jeugd Sport Fonds. Een slimme manier van samenwerken en lokaal verbinden, deze partijen hebben immers veel ervaring met het ondersteunen van de doelgroep. Echter, een bijdrage van veel verschillende hulporganisaties kan ook verwarring opleveren. Hoe kun je nu binnen een kindpakket succesvol samenwerken met stichtingen en andere hulporganisaties?

 

Samenwerken met stichtingen binnen een kindpakket

Stichtingen hebben vaak al veel ervaring met de doelgroep en de regelingen die ze kunnen inzetten om hen te ondersteunen. Het lijkt een eenvoudige stap om een ‘op zichzelf staand’ initiatief als een stichting in te lijven in het gemeentelijk kindpakket. Deze vrijwilligers weten immers precies hoe ze een bijdrage kunnen leveren en hebben nauwelijks sturing of extra aandacht nodig. Dat is nog eens efficiënt! Aan de kant van de doelgroep blijkt echter dat veel gezinnen moeite hebben om het juiste ‘loket’ te vinden en vaak niet goed weten hoe ze aanspraak kunnen maken op een regeling. Het bieden van één online platform waarop alle informatie over het kindpakket te vinden is blijkt vaak een oplossing zijn. Via de website kan bezoekers uitgelegd worden wie welke rol heeft en wat ze kunnen verwachten. Doorontwikkelde kindpakketten, zoals Westland, bieden tevens de mogelijkheid om rechtstreeks regelingen aan te vragen. Daarnaast is het van belang dat stichtingen op hun beurt ook doorverwijzen naar het centrale punt. Zo ontstaat synergie tussen de gemeente en de verschillende initiatieven en stichtingen.

Welke hulporganisaties kunnen een rol spelen in een kindpakket?

  1. 1. Stichting Leergeld

Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 4 tot en met 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

  1. 2. Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland

Per 1 januari 2017 zijn het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds gefuseerd tot de Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland. De stichting wil dat alle kinderen lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen en kunnen sporten. Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen.

  1. 3. Stichting Jarige Job

Voor ruim 60.000 kinderen in Nederland is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren niet vanzelfsprekend. Stichting Jarige Job maakt een einde aan dit verjaardagsleed en trakteert deze kinderen op een leuke verjaardag. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-. Stichting Jarige Job is landelijk actief en werkt samen met maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de meest kwetsbare kinderen van de Nederlandse samenleving, waaronder de Voedselbank.