Twitter   linkedin

Wat heb ik nodig om te kunnen starten met een kindpakket?

 

In de voorjaarsnota van menig gemeente krijgen de Klijnsma-gelden naar verwachting een prominente plek binnen het sociaal domein. In de komende coalitieperiode staat er veel te gebeuren op het gebied van kindpakketten. Hoe gaat jouw gemeente deze gelden besteden? Is er alleen een rode draad of ligt er al een concreet plan? Voor gemeenten die een kindpakket willen implementeren, zetten we in dit artikel op een rij wat je nodig hebt voor een vliegende start.

 

Budget – Klijnsma gelden

Een voorwaarde voor het starten met een kindpakket is beschikbaar budget. Demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma geeft gemeenten hierin een ‘cadeautje’ in de vorm van miljoenen euro’s die naar rato zijn verdeeld. We zien dat sommige gemeenten ervoor kiezen om daarmee simpelweg het budget van bestaande regelingen te verhogen. Dat kan natuurlijk geen kwaad, maar een extra ‘potje’ biedt juist mooie kansen voor het vernieuwen van een kindpakket. Hoe kan het slimmer? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk geld uit het extra budget bij de doelgroep terecht komt? Maak een begroting voor hoe je je budget wilt inzetten en denk met name goed na over het deel dat je aan uitvoering wilt besteden.

Doelstellingen en kaders

Om je begroting compleet te kunnen maken, is het van belang om te weten welk doel je hebt met het kindpakket en welke randvoorwaarden je daarbij hanteert. Als je meer wilt weten over het bepalen en opstellingen van doelstellingen, kan dit artikel je helpen. En wat wil je aanbieden binnen het kindpakket? Waar heeft jouw doelgroep behoefte aan? Vraag bijvoorbeeld eens aan collega-beleidsmakers bij andere gemeenten hoe zij dat doen. Kijk naar cijfers over bereik en gebruik van voorbeeldgemeenten die ongeveer net zoveel inwoners tellen als die van jou. Door duidelijke doelen en kaders te stellen kun je op den duur ook beter inzichtelijk maken wat de resultaten van je kindpakket zijn. Daarnaast helpt het je om beslissingen te maken in het ontwikkelingsproces. Draagt iets bij aan je doelen en past het binnen de kaders, dan ga je ervoor. Anders niet.

Kanaal

Je hebt je budget verdeeld en weet binnen welke kaders je het wilt besteden. Dan is het belangrijk om na te denken over de vorm waarin je het kindpakket ‘naar buiten brengt’. Oftewel, presentatie en communicatie. Wil je graag uitgebreide informatie over communiceren met je doelgroep? Dan vind je in dit artikel meer tips. De ervaring leert dat steeds meer mensen online aanwezig zijn, wat een digitaal informatieplatform tot voorkeurskanaal maakt. Vul dit aan met offline media om ervoor te zorgen dat je iedereen in je doelgroep bereikt. Als je wil weten waar inwoners de voorkeur aan geven? Ga dan met hen in gesprek! Dit artikel helpt je op weg.