Twitter   linkedin

Nieuwe website voor Netwerk tegen Armoede ’s Hertogenbosch – Interview met Marijke Boesten

 

Op onze pagina met voorbeeldgemeenten kan je al enige tijd kennismaken met het Netwerk tegen Armoede van ‘s Hertogenbosch. Het Netwerk tegen Armoede biedt een digitaal platform waar activiteiten en initiatieven, die gericht zijn om armoede te herkennen, te verlichten, op te lossen of te voorkomen, bij elkaar komen. De website is sinds kort helemaal vernieuwd, zodat nog meer mensen in de gemeente Den Bosch de juiste ondersteuning kunnen vinden. Tijd voor een interview met drijvende kracht Marijke Boesten*!

 

* Marijke Boesten is zelfstandig adviseur (Alfonsa) en één dag in de week werkzaam als coördinator/aanjager voor het Netwerk tegen Armoede.

Over Netwerk tegen Armoede

Januari 2014 werd tijdens de conferentie Kinderen en Armoede, georganiseerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch, nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het feit dat in onze stad tussen de 3.000 en 6.000 kinderen in armoede leven! Dat zou niet zo mogen zijn. Onder alle aanwezigen werd heel duidelijk de urgentie en noodzaak gevoeld om samen armoede bij kinderen aan te pakken. De conferentie was het startsein voor een platform waarbij anno 2017 ruim 65 organisaties zijn aangesloten. Het Netwerk tegen Armoede (NtA) is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het signaleren, tegengaan en voorkomen van armoede bij kinderen. Het vertrekpunt voor ons zijn de mensen, kinderen én de gezinnen zelf. Door de weg te wijzen, lucht te geven, te laten meedoen en perspectief te bieden. Een kind in armoede leeft in een gezin in armoede. Daarom is een brede(re) en integrale aanpak van armoede van toegevoegde waarde voor het kind en richt het NtA zich niet specifiek op kinderen (alleen).

Interview Marijke Boesten

 

  1. 1. Wat is jouw rol in het ‘kindpakket’ voor ’s Hertogenbosch?

“Ik zie mezelf als coördinator, als aanjager. Soms gebruik ik de metafoor van een elektrische motor in de naaf in het wiel. In ons kleine comité houd ik de boel op gang. Met mij zitten nog een aantal andere betrokken mensen aan tafel, allen op persoonlijke titel, niet namens bepaalde organisaties.”

 

  1. 2. Hoe ziet het kindpakket van jouw gemeente eruit?

“Kindpakketwijzer categoriseert het ‘kindpakket’ van ’s Hertogenbosch terecht als informatief. We hebben geen fysiek kindpakket, maar verzamelen alle beschikbare maatregelen en initiatieven op onze website. We zijn, zoals ik het noem, de TomTom in het aanbod voor mensen met een laag inkomen. We zorgen voor navigatie in de grote brij van regelingen en informatie. Op onze website zie je per categorie wat er beschikbaar is. Er zijn ruim 60 organisaties bij ons platform aangesloten, van grote en bekende stichtingen tot kleine initiatieven.”

 

  1. 3. Hoe is het kindpakket van jouw gemeente tot stand gekomen?

“De aanleiding van het Netwerk tegen Armoede is de conferentie in 2014. De conclusie was toen dat er al heel veel initiatieven waren, maar dat mensen er niet vanaf wisten. We hebben daarom het netwerk en bijbehorend platform opgezet. Zo kunnen vrijwilligers en hulporganisaties elkaar vinden, voorkomen we doublures en zijn we zichtbaar voor de doelgroep. Voor de deelnemers aan het netwerk, zowel voor professionals als vrijwilligers organiseren we ook wijkbijeenkomsten waardoor hulpaanbieders elkaar beter kunnen leren kennen. Elke keer worden er weer nieuwe verbindingen gevormd! Ons uitgangspunt is dat alle hulporganisaties weten van elkaar wat ze doen, dat meer mensen oog hebben voor de effecten van armoede en dat iedere inwoner van de stad Den Bosch weet dat hij hulp kan aanvragen. Belangrijk is om te weten  dat we op een gegeven moment bewust hebben gekozen om niet alleen op kinderen te focussen. Een kind in armoede betekent een gezin in armoede. We willen niet geïsoleerd alleen het kind helpen, maar het hele huishouden.”

 

  1. 4. Hoe heb je ervoor gezorgd dat het kindpakket goed aansluit bij de behoeften van de lokale doelgroep?

“We zijn er volop mee bezig om hier meer aandacht aan te geven. We zijn nog lerende zou je kunnen zeggen. Zo ontwikkelen we op dit moment een focusgroep van ervaringsdeskundigen die maandelijks bijeen komt. Zo weten we wat er leeft en wat belangrijk is. Vrijwilligers en hulporganisaties kunnen tevens vraagstukken bij hen neerleggen.”

 

  1. 5. Wat is de mooiste reactie die je tot nu toe hebt gehad van mensen die gebruik maken van het kindpakket?

“Ik heb zelf geen rechtstreeks contact met de doelgroep, dus persoonlijk heb ik geen reacties mogen ontvangen. Het doel van ons comité is immers om de samenwerking van hulporganisaties binnen de gemeenschap te bevorderen, daar gaan wij niet tussen zitten. Vrijwilligers vertellen me wel dat ze voorheen op eigen houtje en op stel en sprong oplossingen moesten bedenken voor de persoon aan de andere kant van de tafel. Nu kijken ze op onze website om te zien wat ze iemand kunnen aanbieden. Dat bespaart tijd en mensen kunnen snel op weg worden geholpen.”

 

  1. 6. Hoe zie je de toekomst van het kindpakket in jouw gemeente?

“Ik denk dat we onze diensten zullen voortzetten en verder zullen verbeteren. Inmiddels hebben we een nieuwe, overzichtelijke website waar we veel bekendheid voor hopen te genereren. Zo weet straks iedereen in Den Bosch dat hij hulp kan aanvragen en waar hij terecht kan. Ook wil ik ervoor zorgen dat het netwerk zich blijft uitbreiden en versterken. Zo werken we aan een checklist voor hulpverleners, zodat zij snel gepaste hulp kunnen bieden aan de mensen die dat nodig hebben, of hen door kunnen verwijzen.”

 

  1. 7. Wat is jouw gouden tip voor gemeenten die beginnen met het ontwikkelen van een kindpakket?

“Ga als gemeente niet zonder meer aan de slag, maak gebruik van bestaande  kennis voordat je ‘zomaar’ begint met een netwerk. Vaak gebeurt er lokaal al meer dan je denkt.  Hulpverleners zijn actief, zonder (voldoende) van elkaars activiteiten te weten. Gebruik maken van kennis bij lokale partijen hoort daarbij. Doe het samen!”

 

Vind je de interviews van Kindpakketwijzer ook zo leuk om te lezen? Bekijk hier het interview met Renée Kranenberg van Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes.