Twitter   linkedin

Miljoenen voor ICT-systeem kindpakketten niet nodig

 

Waarom investeren in het ontwikkelen van een digitaal platform dat al klaarstaat om op 3 april a.s. in de markt gezet te worden? Deze vraag is een reactie op de bekendmaking van staatssecretaris Jetta Klijnsma dat het Rijk 40 miljoen euro extra investeert in kindgericht armoedebeleid. Vijf stichtingen hebben gezamenlijk een plan gepresenteerd waarin staat hoe zij met dit bedrag nog meer arme kinderen in Nederland willen helpen. Onderdeel daarvan is een digitaal aanvraag- en registratiesysteem waarmee de drempel om gebruik te maken van een kindpakket verder verlaagd wordt. Echter, Internexxt Consultancy startte, samen met een kleine groep gemeenten, een jaar geleden al met het ontwikkelen van een dergelijk systeem en is bijna klaar om de markt op te gaan.

 

Te ontwikkelen systeem bestaat al
In een open brief aan staatssecretaris Klijnsma legt Internexxt Consultancy uit dat zij een jaar geleden al is gestart met de ontwikkeling van een digitaal systeem waarmee het implementeren en uitvoeren van diverse minimaregelingen voor gemeenten een stuk eenvoudiger en goedkoper wordt. Het systeem komt vanaf 3 april a.s. op de markt. Directeur Frank Maassen zegt: “Ik ben het eens met Jetta Klijnsma dat er nog vaak teveel drempels zijn die écht meedoen in de samenleving in de weg staan. Wij zien dagelijks hoe ouders, vrijwilligers en gemeenten hun best doen om kinderen die opgroeien in armoede net zoveel kansen te geven als andere kinderen in Nederland. Precies daarom zijn wij een tijd geleden in de vorm van een publiek-private samenwerking al begonnen met het opzetten van een systeem om deze groepen te ondersteunen.” Het systeem dat AMC ontwikkeld heeft heet INTERNEXXT en is een product van een co-creatie met een community van 10 gemeenten.

 

Verstoring marktwerking
De voorgenomen rijkssubsidie van € 40 miljoen staat op dit punt vrije marktwerking in de weg. Het zou ontzettend jammer zijn als reeds gedane private investeringen door het MKB teniet worden gedaan door tussenkomst van de rijksoverheid. Bovendien kan dit geld veel beter gebruikt worden voor de mensen die het zo hard nodig hebben: kinderen in armoede. Als gewerkt wordt met een bestaand systeem, kan er meer geld naar de doelgroep en kunnen vrijwilligers weer doen waarvoor ze vrijwilliger zijn geworden. Mensen helpen in plaats van formulieren invullen.

 

Samenwerking Internexxt Consultancy en stichtingen
AMC steekt de staatssecretaris en de vijf aangesloten organisaties in haar open brief de helpende hand toe en staat open voor een samenwerking. Met INTERNEXXT kunnen deze partijen gebruik maken van een systeem waarin eenvoudig een kindpakket kan worden ingericht. Het aanvragen van een voorziening is hierdoor in een enkele muisklik mogelijk. Daarnaast kunnen gebruikers inloggen en zien zij precies waar zij recht op hebben. Aangesloten vrijwilligersorganisaties hoeven geen inkomenstoetsingen meer te verrichten als de gebruiker al bekend is bij de gemeente. INTERNEXXT kent bovendien uitgebreide maatregelen om privacy en veiligheid te waarborgen en is privaat gefinancierd.

 

Bron: http://amcconsultancy.nl/home/nieuws_86-60_persbericht–miljoenen-voor-ict-systeem–kindpakketten-niet-nodig.html