Twitter   linkedin

Kindpakketten in het nieuws – april 2018

 

In september en december vorig jaar publiceerden we al eerder artikelen over spraakmakende kindpakketten die het nieuws hebben gehaald. Deze artikelen lijken erg populair bij onze bezoekers, wat maakt dat we deze ‘rubriek’ vaker terug zullen laten komen op Kindpakketwijzer.nl. Mocht jouw gemeente een mooie publicatie hebben die je met onze volgers wil delen, schroom niet om ons deze toe te sturen. Zo kunnen we van elkaar leren en kan elke gemeente het beste uit het kindpakket halen!

 

1. Meer kinderen doen mee in Wassenaar

Wethouder Inge Zweerts de Jong: “Het is belangrijk dat kinderen onbezorgd mee kunnen doen met activiteiten op school, sport en de maatschappij, ook als hun ouders een laag inkomen hebben. De gemeente heeft voor deze doelgroep een aantal regelingen in het zogenaamde Kindpakket. Per 1 augustus 2018 verruimt de gemeente de hoogte van de inkomensgrens zodat meer gezinnen en kinderen gebruik kunnen maken van de regelingen. Daarnaast komen kinderen op het basisonderwijs vanaf komend schooljaar ook in aanmerking voor het Kindpakket . Dit is mogelijk door extra structureel geld vanuit het Rijk.”

>> Lees meer

2. Kindpakket Hellendoorn van start: steuntje in de rug voor kinderen uit minder vermogende gezinnen

Maandag 26 maart geven Peter de Noord, voorzitter van de Stichting Hulpfonds Hellendoorn (SHH), en wethouder Anja van den Dolder, het startschot voor het Kindpakket in de gemeente Hellendoorn. Het Kindpakket is een fonds, beheerd door SHH, waarop ouders met een inkomen tot 120 % van de bijstandsnorm een beroep kunnen doen voor uitgaven voor hun kinderen.

>> Lees meer

3. In het kader van armoedebestrijding: Kindpas levert voorziening aan kinderen Bonaire

In het kader van effectief kindgericht armoedebeleid raadde de kinderombudsman Nederlandse gemeentes aan een kindpakket samen te stellen. Armoede onder kinderen en gezinnen is een groot probleem op Bonaire. Het leidt ertoe dat sommige kinderen niet aan de basisbehoeften zoals eten, drinken, dak boven het hoofd toekomen. Armoede is bovendien onlosmakelijk verbonden met kinderrechtelijke problemen op andere terreinen, zoals sociale uitsluiting, gezondheid, onderwijs, veiligheid.

>> Lees meer

4. Stichting KEI Rijswijk gaat kindpakket uitvoeren

Stichting KEI Rijswijk gaat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen ondersteunen. De stichting neemt deze taak over van de gemeente. De gemeente heeft diverse regelingen voor kinderen, zoals de schoolspullenpas, de computerregeling en de tegemoetkoming voor schoolreis of werkweek. Het onderbrengen van deze voorzieningen bij Stichting KEI zorgt voor één centraal loket, waardoor ouders voor de ondersteunende regelingen niet bij verschillende instanties hoeven aan te kloppen. Daarnaast kan de stichting, in tegenstelling tot de gemeente, fondsen werven om de minimaregelingen voor kinderen uit te breiden tot een kindpakket.

>> Lees meer

5. Alle kinderen van Achtkarspelen kunnen meedoen door het Kindpakket

De gemeente Achtkarspelen en de stichtingen Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds hebben donderdag een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor het Kindpakket ondertekend. ,,Ieder kind heeft recht op gelijke kansen voor de toekomst”, aldus wethouder Sjon Stellinga van Achtkarspelen. ,,Teveel kinderen komen door een moeilijke financiële situatie van de ouders maar nauwelijks in aanraking met cultuur, laat staan dat ze het kunnen beoefenen. Ook sport is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Daarom willen we de financiële drempels wegnemen en kinderen kansen bieden.”

>> Lees meer

 

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en interessante artikelen over kindpakketten? Volg Kindpakketwijzer.nl op Twitter en LinkedIn en vergeet je niet in te schrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief!