Twitter   linkedin

Kinderombudsvrouw vraagt opnieuw aandacht voor de impact van armoede op kinderen

 

Dat armoede een enorme impact heeft op kinderen weten we. Toch kunnen we niet vaak genoeg stilstaan bij de gevolgen van armoede op kinderen. In december vroeg Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer opnieuw aandacht voor de hardnekkig problematiek rondom kinderarmoede. ‘Opgroeien in armoede is zoveel meer dan het niet hebben van spullen. Deze kinderen lopen op alle vlakken in hun leven achterstand op en hebben minder kansen om zich goed te ontwikkelen.’ Helaas is dit de bittere realiteit. Maar als gemeente kun je hier wat aan doen. Daarom geven je in dit artikel concrete handvatten in de strijd tegen kinderarmoede.

 

De aanpak van armoede

In Nederland groeit een op de negen kinderen op in armoede. Om kinderarmoede effectief te bestrijden moet de aanpak van armoede volgens de Kinderombudsvrouw gericht zijn op alle gebieden waar kinderen in armoede achterstand hebben: “Armoedebeleid is nu vooral gericht op het verbeteren van het leven van kinderen buitenshuis. Om deze kinderen echt te helpen, moet er een samenhangende aanpak komen die zich richt op de hele leefomgeving van kinderen, te beginnen bij het verbeteren van de onzekere en instabiele thuissituatie.”

Maatwerk als oplossing

Iedere thuissituatie is anders en daarmee de problematiek waarmee een gezin wordt geconfronteerd. Toch kun je als gemeente invloed uitoefenen en deze gezinnen door middel van regelingen helpen om de thuissituatie te stabiliseren en kinderen de kansen te geven waar ze recht op hebben. Een zeer effectief middel is het kindpakket. Een kindpakket is een bundeling van regelingen die gericht zijn op kinderen die opgroeien in armoede. De uitkering van de ondersteuning vindt altijd plaats in natura en is passend bij de situatie van het kind.

Kracht van de samenleving benutten

Om kinderarmoede effectief te bestrijden heb je hulp nodig van partners. Zo betrekken steeds meer gemeenten bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen of lokale ondernemers bij het kindpakket. Door lokale initiatieven te implementeren in het kindpakket kan er meer worden gedaan voor het kind. Met de juiste middelen kan ook de thuissituatie worden beïnvloed. Denk bijvoorbeeld aan een warme winterjas. Of een tweedehands mobieltje om het kind uit een sociaal isolement te halen. Een fiets om niet alleen mee naar school te gaan, maar ook naar vriendjes en vriendinnetjes en de plaatselijke sportvereniging.

Digitaliseren

De kracht van de samenleving benutten kan alleen wanneer je als gemeente hierin de regierol pakt en dit proces goed coördineert. Partners moeten elkaar versterken en van elkaar weten wat ze doen. Daarnaast is het een uitdaging om administratieve lasten en hoge kosten te voorkomen bij zowel gemeente als aangesloten partners. Digitaliseren en de aanschaf van slimme software kan hier enorm bij helpen. Laat je voorlichten over diverse mogelijkheden en kijk eens bij de voorbeeldgemeenten hoe zij het kindpakket inrichten.