Twitter   linkedin

How to: Kindpakketten verder ontwikkelen in 2018

 

In Nederland groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede. Voor Jetta Klijnsma, voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, was deze wetenschap eind 2016 de directe aanleiding om een brief aan de Tweede Kamer te sturen. In deze brief maakte ze kenbaar dat er bovenop de toezeggingen vanuit het regeerakkoord, vanaf 2017 jaarlijks structureel 100 miljoen euro extra vrijgemaakt zou worden om kinderarmoede te bestrijden. Hoe staat het er nu voor? En wat is er met de extra beschikbaar gestelde gelden gedaan? Wij zetten het voor je op een rijtje.

 

Klijnsmagelden

De Klijnsmagelden kwamen voor het overgrote deel terecht in de gemeentefondsen en in 2017 gingen alle gemeenten druk aan de slag om kinderarmoede te lijf te gaan. Steeds meer gemeenten ontwikkelden een kindpakket, waarin regelingen om kinderarmoede aan te pakken, werden gebundeld. Maar ook bestaande kindpakketten werden uitgebreid en opnieuw ingericht, zoals bijvoorbeeld in de gemeente Westland. Er werden samenwerkingen aangegaan met hulporganisaties, zoals het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld en het aanbod van lokale ondernemers werd toegevoegd aan de keuzemogelijkheden.

Op zoek naar verbeteringen

Gemeenten gingen met de doelgroep in gesprek, om het kindpakket op deze manier steeds beter aan te laten sluiten bij de wensen van de kinderen en hun ouders. In het onderzoek Onderzoek naar kindpakketten dat eind 2015 werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vertelden zij in gesprek te zijn gegaan met ouders. Daaruit bleek dat ouders zwemlessen in het kindpakket niet gebruikten, omdat zij niet de financiële middelen hadden om vanuit het eigen dorp naar het dorp met het zwembad te reizen. Om die reden is de gemeente Westland samenwerkingen aangegaan met alle zwembaden in de gemeente, om zo alle kinderen in de gelegenheid te stellen om hun A-diploma te halen.

Trends in 2018

Ook het nieuwe kabinet heeft armoede hoog op de agenda staan en de komende jaren wordt wederom geld vrijgemaakt om armoede te bestrijden. Daarnaast is vanuit de Klijnsmagelden opnieuw 100 miljoen euro beschikbaar om kinderarmoede verder terug te dringen. De komende jaren zullen gemeenten hun kindpakketten nog verder gaan ontwikkelen, rekening houdend met de  trends van dit moment. Activerende kindpakketten, waarbij kinderen vanaf 12 jaar zelf kunnen aangeven welke regelingen zij willen gebruiken, en digitalisering zijn onderwerpen waar het komende jaar verder naar gekeken zal gaan worden.

Wil je direct aan de slag om het kindpakket binnen jouw gemeente verder te ontwikkelen? In een inspiratiegesprek vertellen we je graag meer over de mogelijkheden.