Twitter   linkedin

HOW TO: Communiceren met je doelgroep

 

Recent onderzoek van SER (rapport ‘Opgroeien zonder armoede’) laat zien dat de doelgroep van kindpakketten lang niet altijd bereikt wordt. Veel gemeenten weten ook niet in welke mate ze hun doelgroep bereiken. De regelingen blijken bovendien vaak erg complex. SER adviseert om de voorlichting over kindpakketten te intensiveren en procedures te vereenvoudigen. Kindpakketwijzer helpt je graag op weg!

 

kinderombudsman

Effectief communiceren met je doelgroep

1. Ken je doelgroep

Voordat je je boodschap vormgeeft of middelen kiest, is het belangrijk om je te beseffen wie je beoogde ontvanger is. Wil je communiceren met ouders met een uitkering, ouders die werken of met de kinderen zelf? Welke communicatiekanalen gebruiken zij, waar kun je ze ‘vinden’? Wat is typisch taalgebruik voor deze groep? Welke informatie hebben zij nodig? Op welk niveau moet je deze aanbieden om het begrijpelijk te houden? Welke stappen in de procedures zijn wellicht onduidelijk of overbodig? Dergelijke vragen helpen je om kaders te scheppen voor je doelgroep. Op basis hiervan kun je gemakkelijker een passend communicatiemiddel vinden en een toegesneden boodschap formuleren. In dit artikel vind je drie tips om te ervaren wat er speelt bij je doelgroep.

2. Kies je boodschap

Verschillende ´fases´ van een kindpakket vragen om verschillende communicatieboodschappen. Ben je net gestart met een kindpakket, of loopt het al langer? Of misschien heb je je kindpakket uitgebreid of verbeterd. Vraag jezelf af wat je doel is, wat wil je bereiken bij de ‘ontvanger’? Hier volgt een aantal doelstellingen om je op weg te helpen:

  1. 1. Leden van de doelgroep moeten weten dat het kindpakket bestaat.
  2. 2. Leden van de doelgroep moeten op de hoogte zijn van de bij het kindpakket aangesloten partners.
  3. 3. Leden van de doelgroep moeten weten hoe regelingen uit het kindpakket kunnen worden aangevraagd.
  4. 4. Leden van de doelgroep moeten weten hoe regelingen uit het kindpakket kunnen worden gebruikt.
  5. 5. Leden van de doelgroep moeten weten waar ze terecht kunnen met vragen over het kindpakket.
  6. 6. Leden van de doelgroep moeten weten wat de voorwaarden zijn voor gebruik van het kindpakket.

3. Kies je kanaal/kanalen

Bereik je doelgroep waar deze zich al bevindt. Is je doelgroep veel actief op Facebook? Bedenk dan hoe je dat kanaal in kunt zetten om je boodschap over te brengen. Bevindt je doelgroep zich op scholen of in wijkcentra, denk dan eens na over een flyer of organiseer bijeenkomsten. Is jouw boodschap persoonlijk of vertrouwelijk, of wil je dat de informatie makkelijk bewaard kan worden? Kies dan voor een brief of e-mail. Tip: veel e-mailprogramma’s geven je snel inzicht in het bereik van je doelgroep en het percentage ontvangers dat je mail opent. Vergeet overigens ook niet om de informatie op je website kritisch door te nemen. Voor veel gemeenten is dat uiteindelijk de plek waar de doelgroep naar wordt doorverwezen voor alle informatie. Zorg ervoor dat de belangrijke informatie overzichtelijk wordt weergegeven, ondersteund door visuele elementen en zorg ervoor dat de informatie vindbaar is.

4. Meet je resultaten

Als het goed is hebben al je inspanningen iets opgeleverd. In dit artikel lees je hoe je de resultaten van een kindpakket zichtbaar maakt. Bepaal van tevoren welke indicatoren het succes van jouw communicatie bepalen. Hoe groot is je totale doelgroep en welk percentage wil je bereikt hebben? Wil je harde cijfers (aantal opens of kliks bij e-mail of aantal likes op Facebook), of vertrouw je erop dat de brief die je hebt gestuurd door alle ontvangers wordt geopend en gelezen? Kortom, wanneer ben je tevreden? Tip: vraag stichtingen en vrijwilligers om jouw oren en ogen te zijn ‘in het veld’. Zij kunnen je vaak snel vertellen wat wel of niet werkt.