Twitter   linkedin

Hoe verbeter ik het bestaande kindpakket?

 

De introductie van de zogenaamde ‘Klijnsma-gelden’ is voor veel gemeenten een extra duwtje in de rug om (weer) aan de slag te gaan met een kindpakket. Dat betekent lang niet altijd dat je bij nul hoeft te beginnen. In veel gemeenten bestaan al kindregelingen of is de basis voor een kindpakket gelegd. Herkenbaar? In dit artikel helpen we je graag op weg met het verbeteren van een bestaand kindpakket.

 

 

Bestaand kindpakket verbeteren

1. Analyse

Wat is de reden dat je opnieuw aan de slag wilt gaan met het kindpakket? Is er extra budget beschikbaar? Heb je inspiratie opgedaan bij een andere gemeente? Of vallen de resultaten tegen en ben je op zoek naar een oplossing? Om de richting voor verbetering te bepalen is het belangrijk om de situatie helder te krijgen. Wat is je motivatie? Welke voorwaarden brengt dat met zich mee? Zorg dat je bij de ‘probleemstelling’ (of kans!) in kaart brengt hoe de resultaten van het bestaande kindpakket zijn. Zo beschik je over een nul-meting waar je later op kunt terugvallen als je verbeteringen evalueert. Kijk tevens naar je oorspronkelijke beleidsdoelstellingen en stel deze bij indien nodig.

2. Brainstorm

Als duidelijk is waarom je het bestaande kindpakket wilt veranderen en welke richting je daarvoor kiest, is het tijd voor het in kaart brengen van de mogelijkheden. In veel gevallen is het raadzaam om zoveel mogelijk ‘out-of-the-box’ te denken, bijvoorbeeld in een (creatieve) brainstorm. Denk niet alleen in goederen en diensten, maar kijk ook eens naar de ‘voorkant’ van je proces. Misschien is er wel veel winst te behalen door nieuwe technologieën te implementeren in de uitvoering. Een andere manier om verbeteringen aan te brengen in een bestaand kindpakket, is door input van je doelgroep te vragen. In dit artikel lees je hoe je kunt ervaren wat er speelt bij je doelgroep.

3. Keuzes maken

Een logische volgende stap is strepen. Welke mogelijkheden uit de brainstorm of het gesprek met je doelgroep hebben de meeste kans van slagen? Waar geloof je in en wat kun je goed overbrengen bij je collega’s? Wat past het beste bij de doelstellingen en binnen het budget? Last but not least, kies niet voor te veel (complexe) verbeteringen in één keer. Dat is mogelijk verwarrend voor je doelgroep en je kunt effecten minder goed meten.

4. Implementeren en evalueren

Dan is het nu tijd om de gekozen verbeteringen door te voeren in het kindpakket. Weest je bewust van de partijen die worden ‘geraakt’ door de verbetering. Heeft het vooral impact op de doelgroep, zorg dan dat zij tijdig op de hoogte zijn. Betreft het een wijziging in de uitvoering, informeer dan de betrokken collega’s of externe partners. Om te kunnen rapporteren over het effect van de verandering, is het belangrijk om resultaten zichtbaar te maken. Houd belanghebbenden op de hoogte van de cijfers en evalueer regelmatig om te zien of bijsturing nodig is.

Sparren over kindpakketten

In sommige gevallen is het raadzaam om gedegen advies in te winnen. Als je vastloopt bij één van deze stappen of geen consensus kunt bereiken met je collega’s kan het je helpen om samen met een deskundige op een andere manier naar de problematiek te kijken. Dat levert vaak frisse en innovatieve inzichten op. Onze inspiratiedesk staat elke maandag tot en met vrijdag voor je klaar tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaande button of 088 20 30 660 om over dit thema eens van gedachten te wisselen.