Twitter   linkedin

Hoe stel ik voor mijn gemeente het ideale kindpakket samen?

 

Het ideale kindpakket samenstellen, makkelijker gezegd dan gedaan! Er zijn namelijk behoorlijk wat factoren die de samenstelling kunnen beïnvloeden. Wat wil het college? Welk budget is beschikbaar? Hoe kunnen we onze inwoners het beste helpen? Dit zijn slechts enkele vragen die ongetwijfeld naar boven komen als je nadenkt over het samenstellen van een kindpakket. Dit artikel biedt je drie duidelijke handvatten om te beginnen met een kindpakket.

 

samenstellen ideaal kindpakket

3 handvatten voor het samenstellen van een kindpakket

1. Waar heeft de doelgroep behoefte aan?

Het begint allemaal bij de doelgroep, de mensen waar we het uiteindelijk voor doen! De Kinderombudsman stelt dat de ontwikkelingsfase van het kind en de soort kosten die daarbij horen een belangrijke afweging vormen bij het samenstellen van een kindpakket. Om te bepalen welke elementen nodig zijn in een kindpakket, is het bovendien belangrijk om te luisteren naar de kinderen in jouw gemeente. Is er vooral behoefte aan sport- en spelactiviteiten of is juist de roep om schoolspullen en andere goederen heel groot? Welke initiatieven zijn er al en hoe kan de gemeente deze ondersteunen of aanvullen? Ga in gesprek met kinderen en ouders op basisscholen of bij sportclubs, en ervaar wat er speelt. Zo weet je zeker dat een kindpakket zorgt voor meer kansen en mogelijkheden.

2. Welke beleidsdoelstellingen hanteert jouw gemeente?

We willen allemaal het beste uit de beschikbare middelen halen. Op basis van de beleidsdoelstellingen bepaal je de randvoorwaarden en prioriteiten voor een kindpakket. Welk budget is er beschikbaar en welk percentage wil je besteden aan uitvoering? Kan er worden bespaard op uitvoeringskosten? Wil je lokale ondernemers betrekken? Wat wil je uiteindelijk bewerkstelligen met een kindpakket en hoe maak je deze resultaten zichtbaar? Al deze vragen zorgen voor heldere kaders waarbinnen je het ideale kindpakket kunt gaan samenstellen.

3. Welk type kindpakket is geschikt voor jouw gemeente?

Om nog meer richting te kunnen geven aan de invulling van het ideale kindpakket, onderscheidt Kindpakketwijzer vier modellen, of typen, kindpakketten. Het bestuurlijk kindpakket is het meest eenvoudige kindpakket. Hierbij worden reeds bestaande regelingen herbenoemd als kindpakket. Bij een informatief kindpakket worden bestaande regelingen en initiatieven op een centraal platform gebundeld en gepresenteerd. Het activerend kindpakket sluit het beste aan bij de aanbevelingen van de Kinderombudsman, en gaat ervan uit dat alle actoren in een samenleving een belangrijke rol kunnen vervullen in het aanpakken van de problematiek. Het hybride kindpakket tot slot, is van toepassing als de gemeente reeds een stadspas heeft en daar een kindpakket aan wil koppelen.