Twitter   linkedin

Hoe stel ik beleidsdoelstellingen op voor een kindpakket?

 

We vinden allemaal dat alle kinderen gelijke kansen verdienen. Dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. We willen sociale impact creëren. Mooie woorden, maar hoe vertaal je die naar concrete beleidsdoelstellingen? Hoe zorg je ervoor dat je die ‘gelijke kansen’ in de praktijk meetbaar kunt maken? Dit artikel helpt je op weg bij het opstellen van beleidsdoelstellingen voor een kindpakket.

 

Doelstellingen opstellen

1. Waar heeft de doelgroep behoefte aan?

Het bepalen van doelstellingen voor een kindpakket begint bij de doelgroep. De mensen waar je het allemaal voor doet. Wat heeft een kindpakket immers voor nut als de doelstellingen niet naadloos aansluiten bij de behoeften van kinderen die opgroeien in armoede. Ga erop uit, luister, lees. Verdiep je in de belevingswereld van de doelgroep. Begin met een globale lijst van zaken die van toegevoegde waarde zouden kunnen zijn voor de doelgroep. Later in het proces kun je gaan strepen tot alleen die goederen en diensten overblijven die je wilt opnemen in het kindpakket.

2. Gebruik maken van bestaande initiatieven

Een eerste manier om de lijst verder aan te scherpen is het in kaart brengen van de bestaande sociale infrastructuur. Welke voorzieningen zijn er al? Kun je die bundelen? Neem eens contact op met (lokale) Stichtingen om te zien wat zij de doelgroep al aanbieden en welke mogelijkheden er zijn. Houd daarnaast je oren en ogen open voor de (soms nog bescheiden) initiatieven van lokale verenigingen en sportclubs. Mogelijk is het belangrijkste doel van je kindpakket niet om regelingen te introduceren, maar om bestaande initiatieven gebundeld te presenteren.

3. Budget

Niet de meest tot de verbeelding sprekende factor om het over te hebben, maar wel een hele belangrijke: budget. Hoeveel geld is er in jouw gemeente beschikbaar voor regelingen binnen het Sociaal Domein? Hoe is dat potje op dit moment verdeeld en hoeveel financiële ruimte is er beschikbaar voor een kindpakket? Het budget speelt vaak een doorslaggevende rol bij de keuze voor een bepaalde vorm van een kindpakket. Wees ambitieus en denk groot, maar zorg er altijd voor dat de regeling binnen het budget past. Beter een kleinschalige regeling van uitstekende kwaliteit, dan een groots opgezette regeling die aan alle kanten rammelt.

4. SMART

Dan is het nu tijd om de beleidsdoelstellingen SMART te formuleren. Een klein geheugensteuntje; SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Deze ‘voorwaarden’ maken het een stuk eenvoudiger om abstracte doelen te vertalen naar aantallen waar je uiteindelijk op kunt gaan sturen. Let wel, kwantificeren an sich is niet zaligmakend, maar het biedt je wel houvast. Op basis van je SMART beleidsdoelstellingen kun je uiteindelijk duiding geven aan de resultaten van je kindpakket. Hoe je de resultaten van een kindpakket zichtbaar maakt? Dat vertellen we je in dit artikel.