Twitter   linkedin

Hoe kan mijn gemeente arme kinderen helpen?

 

Meer dan 400.000 kinderen groeien in Nederland op in armoede. Niet voor niets wordt er vanuit het Rijk budget beschikbaar gesteld om deze kwetsbare groep te helpen. Gemeenten bepalen echter zelf hoe zij het armoedebeleid op lokaal niveau invullen. Zeker met de toekenning van extra budget zitten veel beleidsmakers met de handen in het haar over hoe kinderen in arme gezinnen nu het beste te helpen. Kindpakketwijzer neemt je graag mee in de wereld van kindpakketten!

Kinderarmoede bestrijden

We willen er allemaal voor zorgen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. We willen dat het geld op een goede manier bij de doelgroep terecht komt. We willen dat iedereen kan meedoen en dat geen enkel kind zich buitengesloten voelt. Bovendien moeten eventuele regelingen toegankelijk en eenvoudig zijn. Maar hoe ziet dat eruit in de praktijk? Al snel komt de term ‘kindpakket’ naar boven.

Wat is een kindpakket?

Een kindpakket is een samenhangend pakket van initiatieven en regelingen gericht op kinderen die geconfronteerd worden met (de gevolgen van) armoede. Het kindpakket, zoals bedoeld door de Kinderombudsman, kenmerkt zich vooral doordat producten en/of diensten in natura worden verstrekt. Het kindpakket is eenvoudig en toegankelijk voor zowel ouders als kinderen.

Kindpakket samenstellen

Veel gemeenten vinden het lastig om een passend kindpakket te ontwerpen voor hun gemeente. Hulp van stichtingen of professionals is (zeker) in de eerst fase van het proces vaak erg handig. Hieronder vind je interessante blogs die je verder helpen bij het vormgeven, implementeren of verbeteren van een kindpakket. Bekijk voor meer inspiratie ook onze voorbeeldgemeenten of neem contact op met onze inspiratiedesk.

Handige artikelen


Voorbereiding


Inhoud/samenstelling


Implementeren


Verbeteren