Twitter   linkedin

Hoe bereik je werkende ouders met een minimuminkomen?

 

Als er wordt gesproken over armoede, dan ontstaat al snel het beeld van mensen met een uitkering. Toch heeft 40% van de mensen die in armoede leven, een betaalde baan. Bij deze mensen ligt het inkomen net boven het sociale minimum, is er sprake van schuldenproblematiek of zijn er andere oorzaken die ervoor zorgen dat het inkomen niet toereikend is. Ook deze groep mogen we daarom niet vergeten. Kinderen van werkende ouders die in armoede leven, moeten net zo goed toegang hebben tot het kindpakket als kinderen van ouders met een uitkering. Daarom is het belangrijk om erbij stil te staan hoe je juist deze specifieke doelgroep kunt bereiken.

 

Flyers op toegankelijke plekken

Werkende ouders hebben minder tijd om zich uitgebreid in alle afzonderlijke regelingen te verdiepen. Zorg er daarom voor dat je de informatie die ze nodig hebben, op toegankelijke plekken verspreidt. Je kunt bijvoorbeeld flyers neerleggen op plekken waar ouders en kinderen toch al komen, zoals in het zwembad, in de bibliotheek of in het buurthuis.

Informatie via sociale media

Ook online kun je deze doelgroep bereiken. Ook nu is het belangrijk dat je de informatie verstrekt op plekken waar deze ouders toch al kijken. Sociale media kunnen hiervoor een heel mooi middel zijn. Vraag je hierbij af welk kanaal het best aansluit bij je doelgroep. Wil je dat de kinderen de berichten oppikken? Kies dan voor Snapchat of Instagram. Schrijf je jouw berichten voor de ouders, dan kun je beter kiezen voor Facebook, Twitter of zelfs LinkedIn. Zorg dat de berichten op sociale media altijd doorverwijzen naar een website waar meer informatie over het onderwerp te vinden is. Deze website moet zo zijn ingericht, dat alle informatie snel gevonden kan worden en dat iedere gebruiker direct kan zien of de regeling voor hem of haar van toepassing is.

Regelingen zijn er ook voor werkenden

Maar dat is niet alles. Vaak wordt gedacht dat regelingen enkel ondersteuning bieden aan mensen met een bijstandsuitkering. Het is dus zaak om dat misverstand eerst uit de wereld te helpen. Dat kun je doen door meer ruchtbaarheid te geven aan de regelingen. Als je alle ouders weet te informeren over de stichtingen waar ze aanspraak op kunnen maken, zoals het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Leergeld Nederland, Stichting Jarige Job en het Nationaal Fonds Kinderhulp, dan zullen ook de werkende ouders met een minimuminkomen sneller de weg naar deze regelingen weten te vinden of door andere ouders getipt worden.

Kracht van de samenleving

Het blijft een uitdaging om de mensen te bereiken die niet weten dat ze in aanmerking komen voor bepaalde regelingen. Om toch zoveel mogelijk van deze mensen te laten weten dat er ondersteuningsmogelijkheden zijn, kun je gebruik maken van organisaties die maatschappelijk betrokken zijn. Een voorbeeld is de Stichting Leergeld. Deze stichting zoekt samenwerkingen op met onder andere werkgevers- en werknemersorganisaties, brancheorganisaties en curatoren. Als mensen met financiële problemen zich melden bij deze organisaties, kan de organisatie ze vertellen over de regelingen en doorverwijzen naar de juiste instantie. Gemeenten zouden soortgelijke samenwerkingen ook kunnen aangaan met bijvoorbeeld kerken, scholen, buurtcentra of verenigingen, zodat de bekendheid van de regelingen groeit.

Wil je nog meer tips en adviezen over hoe je het bereik van het kindpakket kunt vergroten? Neem dan contact op met de kindpakketwijzer inspiratiedesk en bel 088-20 30 660 of vul het contactformulier in en je wordt door ons teruggebeld.