Twitter   linkedin

Wat zijn de gevolgen voor kinderen die opgroeien in armoede?

 

In Nederland hebben nog steeds zo’n 400.000 kinderen onder de 18 jaar bijzondere aandacht en steun nodig. Meer dan 200.000 kinderen groeien op in armoede. Wat maken deze kinderen mee? Wat vinden zij zelf van hun situatie? Kortom, wat zijn de gevolgen voor kinderen die opgroeien in armoede? In dit artikel lees je waarom het zo belangrijk is dat de (lokale) overheid zich sterk maakt voor deze kwetsbare inwoners.

 

 

Opgroeien in armoede

In het rapport van werkgroep Kinderen in Tel kwam een aantal belangrijke conclusies naar voren over de gevolgen van opgroeien in armoede. Eerder schreef het Nederlands Jeugd Instituut al over opgroeien en opvoeden in armoede. Enkele voorbeelden:

 

  1. 1. Kinderen tot 3 jaar die opgroeien in armoede zijn vaker onveilig gehecht.
  2. 2. Er bestaat voor kinderen tot 12 jaar een verband tussen armoede en psychosociale problemen.
  3. 3. Opgroeien in armoede kan leiden tot verminderde hersenontwikkeling en minder goede emotieregulatie.
  4. 4. Armoede vergroot de kans op het verlaten van school zonder startkwalificatie.
  5. 5. Hoe langer een gezin in armoede leeft, hoe meer gevoelens van angst, afhankelijk zijn en ongelukkig zijn.
  6. 6. Armoede kan leiden tot sociaal isolement door uitsluiting bij activiteiten.

 

Wat vinden de kinderen er zelf van?

Kinderen in Tel stelt: “Kinderen zelf kunnen helder aangeven wat het leven in armoede voor hen betekent. In een onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut in 2013 deed met de Kinderombudsman (Steketee et. al., 2013) is een aantal weken een Meldpunt Kinderen in Armoede geopend. In totaal reageerden 681 kinderen en 421 volwassenen. Daarnaast zijn er 25 jongeren geïnterviewd. Uit het onderzoek onder kinderen blijkt dat de meeste kinderen zich veel zorgen maken, bijvoorbeeld over de spanningen tussen hun ouders, of ze wel mee kunnen doen met andere kinderen op school, of er nog wel brood is als ze uit school komen en of ze later wel een opleiding kunnen volgen. Veel activiteiten zijn voor hen niet vanzelfsprekend, zoals op vakantie gaan, lid zijn van een sportclub, het vieren van een verjaardag of meedoen aan schoolexcursies. Kinderen vertellen ook over de impact op hun gezondheid. Ze hebben vaak hoofdpijn, buikpijn en concentratieproblemen op school. Tevens schamen kinderen zich voor de armoede. Ze praten in het dagelijkse leven bijna niet over de gezinssituatie, niet met hun gezinsleden of met hun vrienden. Hieruit blijkt dat er nog altijd een groot taboe op armoede rust.”

 

In gesprek met je doelgroep

Om dat taboe te kunnen doorbreken, is het belangrijk kinderen het gesprek aan durven aan over opgroeien in armoede. Zij moeten kunnen ervaren dat er diverse instanties zijn die zich sterk maken voor gelijke kansen en ondersteuning. Ook is het belangrijk om deze doelgroep in hun kracht te zetten en zelf regie te geven. Laat hen vertellen over hun beleving en meedenken over een oplossing. Hoe je dat doet? In dit artikel vertellen we je alles over het gesprek aan gaan met je doelgroep.