Twitter   linkedin

Gemeenten, doorbreek de taboes rond opgroeien in een arm gezin!

 

Het aantal kinderen dat in Nederland opgroeit in armoede, wordt stevig onderschat. Dat meldde Kansfonds vorige week naar aanleiding van de resultaten van hun jaarlijkse Kansenmonitor. Hun zorgelijke conclusie: de helft van de Nederlanders weet niet dat ook in ons land veel kinderen opgroeien in gezinnen waar armoede heerst. Bijna een kwart van de respondenten schatte het armoedeprobleem zelfs twee keer te laag in. Dit laat zien dat het meer dan ooit tijd is om als gemeente de taboes rond armoede te doorbreken. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat niemand zich meer hoeft te schamen om hulp te vragen. En bovenal, laten we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen!

 

Spanningsveld meedoen en hulp vragen

Hoe kan het toch dat er steeds meer aandacht is voor kinderen in armoede, maar dat slechts zo weinig mensen zich bewust zijn van de omvang van het probleem? Politiek gezien werd er dit jaar stevig ingezet op armoedebestrijding, met name onder kinderen. De Klijnsmagelden moeten ervoor zorgen dat alle gemeenten aan de slag kunnen met een kindpakket in natura. Echter, arme gezinnen en kinderen die er opgroeien zullen zelf niet zo snel aan hun omgeving laten zien dat ze problemen hebben. Vaak ook terecht, want als ouder wil je dat jouw kinderen er ook ‘gewoon’ bij horen. We weten dat hier een spanningsveld, of soms zelfs spagaat, ontstaat. Aan de ene kant zoveel mogelijk mee willen doen, maar aan de andere kant ook ervaren dat je dat vaak niet lukt.

 

Kinderarmoede bestrijden is belangrijk

Kansfonds meldde dat hun respondenten het wel heel belangrijk vinden dat kinderen in armoede worden geholpen. Gemeenten kunnen misschien niet direct alle oorzaken van armoede wegnemen, maar wel bijdragen aan meer draagkracht voor het gezin. Dat kan met voorzieningen voor volwassenen, maar wat het meeste voorkomt is ondersteuning in de vorm van een kindpakket. Als kinderen net als hun leeftijdsgenootjes op de fiets naar school kunnen, hun huiswerk kunnen maken achter een computer en na schooltijd naar sport- of muziekles gaan, geeft dat een enorme boost aan het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van het kind. Zo hoeven ze zich minder vaak te schamen en vertellen ze mensen in hun omgeving misschien wat vaker over hun thuissituatie. Zo zorgen we ervoor dat meer mensen zich bewust worden van het armoedeprobleem in Nederland, en zorgen we er met z’n allen voor dat we kinderarmoede de komende jaren stevig kunnen terugdringen!


Misschien vind je dit ook interessant: