Twitter   linkedin

Geef kinderen een stem met ConsultingKids

 

Bij het samenstellen van een kindpakket is het belangrijk om te luisteren naar je doelgroep. Waar hebben de kinderen in jouw gemeente behoefte aan? Er zijn talloze manieren om met kinderen in gesprek te gaan, maar die vragen doorgaans heel wat uitzoek- en organisatiewerk. ConsultingKids kan een mooie oplossing verzorgen voor gemeenten die met kinderen naar een volwassen vraagstuk willen kijken.

De filosofie van ConsultingKids

  • Kinderen kunnen volwassenen helpen bij het oplossen van complexe vraagstukken én hebben de rest van hun leven plezier van de vaardigheden die ze daarbij opdoen.
  • Kinderen denken anders en laten zich niet stoppen door dingen die onmogelijk lijken.
  • Werken aan volwassen vraagstukken en advies waar je mee verder kunt, met verfrissende oplossingen en direct beweging.
  • Kinderen leren professionele vaardigheden en hebben een onvergetelijke leerzame dag.

 

Bron: website ConsultingKids

Stappenplan ConsultingKids

  1. 1. Samen bepalen we de vraag en verkennen we de context.
  2. 2. We vertalen de vraag naar de wereld van kinderen.
  3. 3. We halen inspirerende ideeën op bij kinderen.
  4. 4. We vertalen ideeën naar verfrissende oplossingen voor de volwassen wereld.
  5. 5. Samen scherpen we de oplossingen aan en zetten we de eerste stappen.

 

Bron: website ConsultingKids

ConsultingKids in de praktijk

Gemeente Lingewaard en ConsultingKids

De Gemeente Lingewaard is samen met 9 andere gemeenten door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benaderd om in gesprek te gaan met kinderen over kindgericht armoedebeleid. De achterliggende gedachte: kinderen en jongeren kijken op een andere manier naar problemen dan volwassenen. De input van de tien gemeenten en daarmee tien scholen wordt verwerkt tot landelijk voorbeeldbeleid. Dit gebeurt in het kader van de extra financiële middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor kindgericht armoedebeleid. Het voorbeeldbeleid is bedoeld om andere gemeenten op weg te helpen. ConsultingKids is ingeschakeld om een samenwerking tussen gemeenten en scholen vorm te geven. Kinderen kunnen in de klas aan de slag met vragen als “Met welke problemen krijgen kinderen in armoede te maken?” Wethouders Johan Sluiter en Helga Witjes van Lingewaard zeggen hierover: “Het is niet logisch om als gemeente te bepalen waar kinderen in armoede behoefte aan hebben; wij kunnen ons dat moeilijk verbeelden. Kinderen kunnen dat veel beter zelf aangeven en het is daarom logisch om hen te betrekken.”