Twitter   linkedin

Digitalisering en sociaal isolement: oplossing of katalysator?

 

Recent werd aangekondigd dat zo’n 1000 Haagse kinderen die opgroeien in armoede een smartphone in bruikleen krijgen. De gemeente Den Haag realiseerde dit initiatief samen met Stichting Leergeld, T-mobile en Samsung. Het nieuws werd breed opgepikt en is voor veel beleidsmakers in het sociaal domein het gesprek van de dag. De telefoon moet voorkomen dat deze tieners in een sociaal isolement raken. Hoe zit dat precies? En is er ook een keerzijde?

 

 

Middelbare scholen communiceren steeds vaker via internet met hun leerlingen. De brugklassers in Den Haag die nu kunnen beschikken over een smartphone, hebben daarmee de garantie dat zij geen berichten van school, bijvoorbeeld over huiswerk of het rooster, hoeven te missen. Het project wordt betaald uit de 100 miljoen euro die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Demissionair staatssecretaris Klijnsma reikte de eerste telefoons uit en stelt dat een smartphone inmiddels een “basisvoorziening” is geworden. Wordt deze mening ook door andere gemeenten gedeeld of ligt het genuanceerder?

Verstrekken smartphone past in trend

Een smartphone als regeling voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen is relatief nieuw, maar past binnen de trend die we zien. Steeds vaker voegen gemeenten een laptop- of computerregeling toe aan het kindpakket. Ook een regeling voor een tablet zien we steeds vaker. Naar verwachting zal het verstrekken van een smartphone in een kindpakket de komende maanden verder opkomen. Let wel, het is belangrijk dat gemeenten zich realiseren dat dergelijke regelingen snel aan populariteit winnen onder de doelgroep. Zorg daarom voor voldoende budget! De ervaring leert ook dat het raadzaam is om duidelijke grenzen te stellen aan de frequentie van het verstrekken van elektronica. Bijvoorbeeld eens in de vijf jaar een computer, tablet of mobiele telefoon. Stel daarnaast ook voorwaarden voor het type mobiele telefoon en het al dan niet verstrekken van accessoires, abonnementen of verzekeringen.

Verbonden = meedoen?

Ondanks de toenemende interesse voor digitale middelen in een kindpakket, kan de vraag gesteld worden of deze manier van verbinden daadwerkelijk sociaal isolement kan voorkomen. We beseffen ons heel goed dat je in deze discussie twee kanten op kunt. Enerzijds is het inderdaad zo dat kinderen op school en in hun sociale leven steeds meer afhankelijk lijken te zijn van een smartphone of laptop. Maar in hoeverre gaat dit écht over verbinding en isolement in plaats van het zenden en ontvangen van informatie? Anderzijds kun je beargumenteren dat persoonlijk contact, samen sporten en er samen op uit (ook) een sterke impact hebben op het gevoel van erbij horen en het doorbreken van schaamte en taboe. Ga eens na hoe daar in jouw gemeente over wordt gepraat. Welke manieren van verbinding hebben kinderen nodig? Hoe zorgen de regelingen in het kindpakket dat aan deze behoeften kan worden voldaan?

Digitaliseren van kindpakketten

Hoe dan ook, online is de toekomst. Het is nu eenmaal onvermijdelijk dat steeds meer informatiestromen zich verplaatsen naar het internet. We zien dat steeds meer gemeenten het gros van hun dienstverlening inmiddels (ook) digitaal aanbieden. Dat gaat helaas nog niet altijd soepel. We schreven daarom dit artikel over het digitaliseren van kindpakketten.

Laten we dit artikel afsluiten met de oproep om vooral niet te vergeten dat gemeentelijke dienstverlening nog steeds over mensen gaat. Gemeenten, blijf je bewust bezighouden met wat deze mensen nodig hebben. Niet alleen om mee te kunnen draaien in de maatschappij, maar ook om zich daar thuis te voelen.