Twitter   linkedin

Sinterklaas vieren en armoede: niemand verdient een leeg schoentje

 

De Sinterklaastijd is niet alleen voor jonge kinderen een spannende tijd. Ook ouders kunnen soms al maanden buikpijn hebben bij het idee dat zij hun kinderen een feest met cadeautjes en lekkernijen gunnen, maar daar eigenlijk niet het geld voor hebben. Om dit te voorkomen kun je als gemeente voor ‘hulpsinterklaas’ spelen. Met deze tips geef je álle kinderen in jouw gemeente dit jaar een onvergetelijke Sinterklaas. Want zeg nu zelf, niemand verdient toch een leeg schoentje?

 

Maar ben ik dan niet lief geweest?

Dagelijks leven in armoede kan ervoor zorgen dat de zo feestelijk bedoelde Sinterklaasperiode een periode van extra ongemak en schaamte wordt. Kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld worden soms bewust of onbewust buitengesloten op school. Hoe ga je bijvoorbeeld om met surprises in de klas of een collectieve Sinterklaasviering? En hoe leg je een kind uit dat het dit jaar geen cadeautje krijgt? Wat voor antwoord geef je een kind dat vraagt: “Maar ben ik dan niet lief geweest?”

Vol verwachting klopt ons hart

Om te voorkomen dat de Sint stilletjes aan sommige huizen voorbij rijdt en zo smachtende schoentjes leeg laat, is bijvoorbeeld de Sinterklaasbank in het leven geroepen. De Sinterklaasbank is een landelijke stichting die zich inzet om alle kinderen een onbezorgd en vrolijk Sinterklaasfeest te bezorgen, inclusief een mooi cadeautje. De Sinterklaasbank wordt gedreven door vrijwilligers en gefinancierd uit louter donaties. Hoe mooi zou het zijn om deze stichting als gemeente lokaal een hart onder de riem te steken? Bijvoorbeeld in de vorm van een donatie of tijdelijk extra vrijwilligers. Naast de Sinterklaasbank zijn er overigens nog tal van lokale initiatieven die zich inzetten voor deze kinderen.

Speelgoedbank

Inwoners met een bescheiden inkomen die in aanmerking komen voor hulp van de Voedselbank kunnen in veel plaatsen bovendien ook een beroep doen op de Speelgoedbank. Daar kunnen ook deze kinderen enkele keren per jaar tweedehands speelgoed uitzoeken. Zo maakt een speelgoedbank hergebruik mogelijk en gaat verspilling tegen, het is immers vreselijk zonde om goed speelgoed weg te gooien. Op vertoon van een stadspas of met een doorverwijzing van een instantie kunnen gezinnen bij een Speelgoedbank in de eigen gemeente terecht. Gemeenten kunnen ook binnen een kindpakket gemakkelijk een koppeling maken met de speelgoedbank. Die mag wat ons betreft op het gemeentelijke verlanglijstje!

Verbinden

Als gemeente ligt er een mooie en dankbare taak om de vele stichtingen, scholen, ondernemers en vrijwilligers die zich inzetten voor een onbezorgd Sinterklaasfeest met elkaar te verbinden, maar ook de initiatieven onder de aandacht te brengen bij de juiste doelgroep. Dat kan gerealiseerd worden binnen een kindpakket. De gemeente kan daarbij optreden als regisseur. En dat geldt natuurlijk niet alleen met Sinterklaas, een kindpakket kan in nog zóveel meer situaties uitkomst bieden voor gezinnen met een laag inkomen. Er is meer mogelijk dan je denkt. Gemeenten, maak er werk van!

Tips en inspiratie

Kan je wel wat hulp gebruiken bij het brainstormen over een kindpakket? De medewerkers van Kindpakketwijzer staan altijd open voor een vrijblijvend en inspiratiegesprek waarin we onze tips en ervaringen met je delen.

Gemeenten, doorbreek de taboes rond opgroeien in een arm gezin!

 

Het aantal kinderen dat in Nederland opgroeit in armoede, wordt stevig onderschat. Dat meldde Kansfonds vorige week naar aanleiding van de resultaten van hun jaarlijkse Kansenmonitor. Hun zorgelijke conclusie: de helft van de Nederlanders weet niet dat ook in ons land veel kinderen opgroeien in gezinnen waar armoede heerst. Bijna een kwart van de respondenten schatte het armoedeprobleem zelfs twee keer te laag in. Dit laat zien dat het meer dan ooit tijd is om als gemeente de taboes rond armoede te doorbreken. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat niemand zich meer hoeft te schamen om hulp te vragen. En bovenal, laten we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen!

 

Spanningsveld meedoen en hulp vragen

Hoe kan het toch dat er steeds meer aandacht is voor kinderen in armoede, maar dat slechts zo weinig mensen zich bewust zijn van de omvang van het probleem? Politiek gezien werd er dit jaar stevig ingezet op armoedebestrijding, met name onder kinderen. De Klijnsmagelden moeten ervoor zorgen dat alle gemeenten aan de slag kunnen met een kindpakket in natura. Echter, arme gezinnen en kinderen die er opgroeien zullen zelf niet zo snel aan hun omgeving laten zien dat ze problemen hebben. Vaak ook terecht, want als ouder wil je dat jouw kinderen er ook ‘gewoon’ bij horen. We weten dat hier een spanningsveld, of soms zelfs spagaat, ontstaat. Aan de ene kant zoveel mogelijk mee willen doen, maar aan de andere kant ook ervaren dat je dat vaak niet lukt.

 

Kinderarmoede bestrijden is belangrijk

Kansfonds meldde dat hun respondenten het wel heel belangrijk vinden dat kinderen in armoede worden geholpen. Gemeenten kunnen misschien niet direct alle oorzaken van armoede wegnemen, maar wel bijdragen aan meer draagkracht voor het gezin. Dat kan met voorzieningen voor volwassenen, maar wat het meeste voorkomt is ondersteuning in de vorm van een kindpakket. Als kinderen net als hun leeftijdsgenootjes op de fiets naar school kunnen, hun huiswerk kunnen maken achter een computer en na schooltijd naar sport- of muziekles gaan, geeft dat een enorme boost aan het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van het kind. Zo hoeven ze zich minder vaak te schamen en vertellen ze mensen in hun omgeving misschien wat vaker over hun thuissituatie. Zo zorgen we ervoor dat meer mensen zich bewust worden van het armoedeprobleem in Nederland, en zorgen we er met z’n allen voor dat we kinderarmoede de komende jaren stevig kunnen terugdringen!


Misschien vind je dit ook interessant: