Twitter   linkedin

Gemeente Zutphen aan de slag met armoedebestrijding

De gemeente Zutphen heeft focuspunten uitgewerkt om armoede te bestrijden, zo meldt Zutphen24.nl. “De armoede is in Zutphen hoger dan het landelijke gemiddelde. Daarbij stijgt het aantal nog jaarlijks. Sinds 2011 is het aantal huishoudens met een inkomen van 110 procent van het sociaal minimum gestegen met 1,6 procent. In totaal betekent dat 13,6 procent van de Zutphense huishoudens; landelijk ligt dit aantal op 11,7 procent.” In het collegeakkoord 2014-2018 zegt de gemeente: “Ons armoedebeleid is ruimhartig, toegankelijk en primair gericht op het activeren van mensen zodat zij deel van de maatschappij kunnen uitmaken.” Dat Zutphen meer wil inzetten op armoedebestrijding blijkt tevens uit de eerste presentatie ter voorbereiding van de nieuwe nota armoede en schuldenbeleid. De presentatie is op 19 december jl. gedeeld met de gemeenteraad. Binnen de nota gaat speciale aandacht uit naar het wegnemen van armoede onder kinderen. De gemeente kijkt naar een aanvullend kindpakket voor basisbenodigdheden, zoals kleren, een fiets of pc voor schoolgaande kinderen. Dit komt overeen met de strategische agenda 2017-2020, waarin de gemeente meldt: “In ons armoedebeleid leggen we prioriteit bij kinderen, onder meer door ophoging van de meedoenregeling en op termijn de introductie van een kindpakket.”