Twitter   linkedin

Aanbevelingen voor kindpakket in de praktijk brengen

 

Uit rapporten van de Kinderombudsman, cijfers van het CBS en onderzoeken van onder andere Kinderen in Tel komen goed gefundeerde aanbevelingen. Richtlijnen voor gemeenten om aan de slag te gaan met een kindpakket. Een rode draad waar we ons allemaal in kunnen vinden, maar hoe breng je conceptuele aanbevelingen in praktijk? Wij helpen je om concreet aan de slag te gaan met aanbevelingen voor een kindpakket.

 

 

Aanbevelingen Werkgroep Kinderen in Tel

1. “Gemeenten moeten zorgen voor structureel armoedebeleid waarbij het kind centraal staat. Kinderen die opgroeien in armoede zijn extra kwetsbaar voor opvoed- en opgroeiproblemen.”

 

Om het kind centraal te kunnen stellen, is het belangrijk dat je weet wat het kind wil en wat het kind nodig heeft. Kortom, ken je doelgroep. Kinderen die opgroeien in arme gezinnen zijn zich vaak erg bewust van hun situatie. Veel activiteiten zijn voor hen niet vanzelfsprekend, zoals op vakantie gaan, lid zijn van een sportclub, het vieren van een verjaardag of meedoen aan schoolexcursies. Ga het gesprek met hen aan en leer uit de eerste hand hoe je de kinderen in jouw gemeente centraal kunt stellen in armoedebeleid.

 

2. “Gemeenten moeten een extra inspanning verrichten om deze groep kwetsbare kinderen te bereiken. Gezinnen hebben moeite het juiste loket te vinden.”

 

Veel gemeenten werken binnen kindgericht armoedebeleid samen met lokale partijen, organisaties en stichtingen. Iedereen wil iets bijdragen. Dat is heel mooi, maar dat maakt het ook lastig om voor je doelgroep vind- en herkenbaar te zijn als aanbieder. Bundel alle initiatieven van diverse aanbieders op één platform, bij voorkeur digitaal. Dat kan een speciaal ingericht gedeelte van de gemeentelijke website zijn, of een aparte website die alleen informatie bevat over het kindpakket. Schrijf in begrijpelijke taal en geef met visuele stimuli aan welke informatie waar te vinden is en welke actie er van de bezoeker wordt gevraagd. Om je doelgroep te bereiken is het bovendien belangrijk om het juiste medium te kiezen. Wil je officiële of privacygevoelige informatie communiceren die makkelijk bewaard kan worden om terug te lezen, kies dan voor een brief. Wil je jongeren laten weten van welke acties zij binnen het kindpakket kunnen profiteren, kies dan voor social media of een e-mailnieuwsbrief.

 

3. “Gemeenten moeten ervoor zorgdragen, dat de kinderen zelf direct profiteren van de lokale maatregelen.”

 

Kies voor ondersteuning in natura. Geld is vaak nodig voor andere uitgaven binnen het gezin of wordt gebruikt om schulden af te betalen. Zo heeft het kind er onder de streep niets aan. Schakel indien nodig om van een declaratiemodel naar giften in natura. Denk hierbij aan schoolspullen, een schoolreisje, lidmaatschap van een sportclub, muziekles of een winterjas. Om deze goederen en diensten beschikbaar te kunnen stellen is het belangrijk om samen te werken met aanbieders die binnen de belevingswereld van het kind passen. Natuurlijk moet iedereen die dat wil zijn steentje bij kunnen dragen, maar wees toch enigszins selectief op de aanbieders die je binnen je kindpakket verzamelt.