Twitter   linkedin

Aanbevelingen Kinderombudsvrouw vertalen naar een kindpakket

 

Dat armoede een enorme impact heeft op het leven van vele gezinnen staat buiten kijf. Om een goed beeld te krijgen van de invloed van armoede op het gezinsleven ging Kinderombudsvrouw Margrite Klaverboer in gesprek met kinderen van ouders die moeite hebben om rond te komen. Ze onderzocht hoe kinderen zelf aankijken tegen armoede en bundelde haar bevindingen in het rapport ‘Alle kinderen kansrijk’. In het rapport gaat ze in op het bestaande armoedebeleid en in het bijzonder hoe kindpakketten kunnen helpen bij het bestrijden van kinderarmoede. Hoe je de aanbevelingen uit het rapport kunt vertalen naar het beleid binnen jouw gemeente, vertellen we je in dit artikel.

 

Luister naar de wensen van de doelgroep

Een belangrijke aanbeveling uit het rapport luidt: “Vraag kinderen en jongeren wat zij nodig hebben en hoe voorzieningen beter kunnen, zodat hun stem structureel beter gehoord wordt.” Om effectief armoedebeleid te ontwikkelen, is het belangrijk dat je weet wat er leeft binnen je doelgroep. Arme kinderen ervaren vaak veel stress binnen het gezin. Ouders die continu bezig zijn met het ophouden van de broek, zullen prikkelbaarder naar elkaar en de kinderen reageren. Kinderen die te maken krijgen met armoede kunnen zich door alle onrust moeilijker concentreren op school en ze zijn bang buitengesloten te worden, bijvoorbeeld omdat er geen geld is om mee te gaan met uitjes. Voor het ene kind betekent dit dat het financieren van uitjes een deel van het probleem oplost, terwijl andere kinderen meer gebaat zijn bij een nieuwe winterjas of een fiets, waarmee ze naar vriendjes kunnen fietsen om daar te gaan spelen. Blijf daarom het gesprek met de doelgroep aangaan, om er zo achter te komen waar in jouw gemeente behoefte aan bestaat.

Geef het kind de regie

Naast het in gesprek gaan met de doelgroep, is het tevens belangrijk om de kinderen zelf uit het aanbod te laten kiezen. Veel gemeenten maken het al mogelijk om kinderen vanaf 12 jaar zelf een keuze te laten maken uit het aanbod door middel van een gepersonaliseerde omgeving. Vervolgens kunnen ouders de keuze van het kind goedkeuren als zij inloggen op hun eigen account. Op deze manier heeft het kind het gevoel zelf een stem te hebben en hierdoor zal het pakket beter aansluiten op wensen van het kind. Een mooi voorbeeld van kinderen zelf de regie geven is de gemeente Veenendaal.

Activiteiten buitenshuis

Een andere aanbeveling uit het rapport, die we rechtstreeks kunnen vertalen naar het kindpakket is: “Investeer in de kwaliteit van buurten en lokale buurtvoorzieningen voor kinderen en jongeren, zodat zij zonder zorgen en met plezier buiten kunnen zijn.” Als gemeente ben je verantwoordelijk voor een gezonde leefomgeving. Door te zorgen dat de buurten veilig, schoon en groen zijn, kun je zorgen dat alle kinderen in dezelfde omstandigheden opgroeien. Daarnaast kunnen buitenschoolse activiteiten opgenomen worden in een kindpakket. Door dit het in het kindpakket op te nemen, verlaag je de financiële drempel om aan bepaalde sporten en buitenschoolse activiteiten deel te nemen. En het mes snijdt aan twee kanten: een lidmaatschap van een sportvereniging bevordert immers niet alleen de lichamelijke gezondheid, maar is voor het kind  ook een sociale ontmoetingsplek. Daarnaast tonen diverse onderzoeken aan dat kinderen die sporten meer zelfvertrouwen hebben. 

Wil je weten wat je als gemeente nog meer kunt doen om de aanbevelingen van de Kinderombudsvrouw te vertalen naar concreet beleid? Vraag dan een inspiratiegesprek aan,wij denken graag met je mee.