Twitter   linkedin

In 3 stappen aanbieders werven voor een activerend kindpakket

 

Je gemeente gaat aan de slag met een kindpakket. Dat is goed nieuws voor de kinderen in je gemeente. Het kindpakket kenmerkt zich vooral doordat producten en/of diensten in natura worden verstrekt. Een belangrijk element of het kindpakket succesvol gaat worden is het werven van aanbieders die aansluiten op de behoeften van de minimagezinnen in de gemeente. Aanbieders werven is lokaal maatwerk dus. In dit artikel geven je handvatten hoe je dit kunt aanpakken.

 

1. Behoefte bepalen

Het ontwikkelen van een geslaagd activerend kindpakket start met het vaststellen van de behoefte in jouw gemeenschap. Raadpleeg daarvoor bestaande statistieken en gegevens. Ga daarnaast in gesprek met lokale instanties, wijkteams, stichtingen, verenigingen en scholen en vraag wat zij zien. Zij staan midden in de maatschappij en hebben meestal een goed beeld van wat er leeft en waar er behoefte aan is. En ‘last but not least’ ga in gesprek met minimagezinnen zelf die hulp nodig hebben. Vraag waar er behoefte aan is. Waar zitten de knelpunten en waar hebben ze ondersteuning bij nodig.

2. Persoonlijke benadering

Zoals gezegd valt of staat een goed kindpakket met de afstemming van vraag en aanbod. Als gemeente heb je een groot, maatschappelijk netwerk welke je kunt inzetten bij het zoeken van potentiële aanbieders. Belangrijk bij het werven van aanbieders is de persoonlijke benadering. Je kunt hier binnen je gemeente een regisseur of coördinator voor aanwijzen die het gezicht en aanspreekpunt is binnen de gemeente. Voor het slagen van het kindpakket is een proactieve houding belangrijk. Betrek lokale ondernemers, bijvoorbeeld winkeliers en laat ze ook zien wat er voor hen in zit. Dat kan gaan om exposure, naamsvermelding, meer bezoekers, etc. Probeer een win-winsituatie voor beide partijen te creëren.

3. Zoek publiciteit op

Naast de persoonlijke en individuele aanpak kun je ook kiezen voor bredere publiciteit. Dit kan in de vorm van een campagne. Zorg er voor dat je in de campagne een ingekaderde hulpvraag stelt, dus niet: ‘Aanbieders gezocht voor Kindpakket’, maar gericht: ‘Ieder kind een warme jas! Help mee’. Campagnes kunnen online worden uitgerold, bijvoorbeeld via de sociale media kanalen, maar ook offline, door bijvoorbeeld posters in je gemeente op te hangen. En vergeet ook de kracht van de lokale krant niet!