Twitter   linkedin

Terugblik ontwikkelingen kindpakketten 2017 en verwachte trends kindpakketten 2018

 

2017 was een bewogen jaar. Een formatie waar geen einde aan leek te komen zorgde voor een politiek vacuüm. Toch leverde dit ook kansen op, in het regeerakkoord dat uiteindelijk werd gepresenteerd was er gelukkig wederom aandacht voor armoede en de impact die dit heeft op kinderen. Naast de doorgezette landelijke trend van blijvende aandacht voor kinderarmoede waren er nog meer trends te bespeuren het afgelopen jaar. Hieronder de belangrijkste trends van het afgelopen jaar en wat we op het gebied van kindpakketten kunnen verwachten in 2018.

 

De wil (en noodzaak) bij gemeenten om te innoveren

Iedere gemeente streeft naar optimale dienstverlening voor haar burgers. Digitalisering kan daar zeker aan bijdragen. Het helpt niet alleen je eigen medewerkers, maar is ook voor sociale partners, stichtingen, verenigingen en vrijwilligers een uitkomst. Geen papieren rompslomp of dubbel werk meer, maar alles duidelijk en overzichtelijk op één plek. Het kindpakket in de vorm van een online platform. Alles wordt op één plek geregeld: van inschrijven tot aanbesteden, online aanvragen, online boeken etc.

Veranderende inhoud van kindpakketten

Een andere trend die we zagen is de veranderende inhoud van het kindpakket. Steeds vaker voegen gemeenten een laptop- of computerregeling toe aan het kindpakket. Ook een regeling voor een tablet zien we steeds vaker. Naar verwachting zal het verstrekken van een smartphone in een kindpakket de komend jaar verder toenemen.

 

Vind je dit interessant? Lees dan ook de artikelen:

Het activerend kindpakket wint aan populariteit

We zagen het afgelopen jaar dat gemeenten steeds vaker voor het activerende kindpakket kiezen. Dit ligt in lijn met de doorontwikkeling van het informatieve kindpakket. Het activerend kindpakket gaat ervan uit dat alle actoren in de samenleving een rol kunnen vervullen binnen het kindpakket. Bij voorkeur vanuit een centraal platform waar iedere betrokkene in de eigen digitale omgeving opereert. Zo kan aanbod gepersonaliseerd worden en vermijd je drempelverhogende aanvraagprocedures , onduidelijke routes en lange wachttijden.

Trends 2018

De komende jaren zal:

  • De digitaliseringstrend toenemen. Dit uit zich onder andere in het opnemen van digitale middelen in het kindpakket: smartphone, tablet, laptop. Zorg dat je hier als gemeente genoeg gelden voor vrijmaakt en kijk kritisch naar het beoogde doel.
  • Er steeds meer online gecommuniceerd worden met de doelgroepen, inclusief aanbieders. Een online platform in de vorm van een afgesloten website of app waarin zowel kinderen als aanbieders snel, helder en overzichtelijk hun informatie krijgen biedt dan uitkomst.
  • Er een grotere regierol bij kinderen zelf komen te liggen. Een mooi voorbeeld is het kindpakket van de gemeente Veenendaal. Kinderen vanaf 12 jaar hebben daarin letterlijk een stem hebben en kunnen regelingen uit het kindpakket zelf online aanvragen, of de gewenste ondersteuning kiezen.

 

Volg je ons in 2018 ook weer op social media? Kindpakketwijzer is aanwezig op Twitter en LinkedIn. Je bent ook van harte uitgenodigd om je in te schrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief over kindpakketten.