Twitter   linkedin

Privacy & Cookies

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Kindpakketwijzer, een initiatief van INTERNEXXT. U dient zich ervan bewust te zijn dat INTERNEXXT niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. INTERNEXXT respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacy statement leest u welke gegevens dit zijn, wat wij daarmee doen, op basis van welk grondslag we dit doen en wat uw rechten zijn.

Soort gegevens

INTERNEXXT verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Daarnaast verwerkt INTERNEXXT uw contactgegevens die u invoert op de website om informatie op te vragen, aanmelding nieuwsbrief of bestanden te downloaden. Naast uw e-mailadres wordt ook uw naam, zakelijke telefoonnummer, de naam van de gemeente waar u werkzaam bent en de bezoekerscategorie waartoe u behoort vastgelegd.

Doelen voor verwerking

INTERNEXXT verwerkt uw gegevens op basis van het grondslag ‘Toestemming betrokkene’. Daarnaast op basis van het grondslag ‘Gerechtvaardigd belang’ (Artikel 6.1 AVG) ten behoeve van direct marketing.
 • Om te analyseren hoe vaak de website internexxt.nl wordt bezocht en welke pagina’s er worden bezocht. Dit doen we om de website te verbeteren en te optimaliseren. Hiervoor gebruiken wij het Hubspot systeem en Google Analytics. Om dit mogelijk te maken wordt er een cookie opgeslagen op uw systeem.
 • Om te analyseren op welke manier de website internexxt.nl wordt bezocht en hoe de informatie op de website wordt geraadpleegd of gelezen. Dit wordt gedaan door het monitoren van het websitebezoek en het klikgedrag. Hiervoor gebruiken wij de analyse software van Hotjar. Dit doen we om de content en de structuur van de website te verbeteren. Om dit mogelijk te maken wordt er een cookie opgeslagen op uw systeem. Van uw websitebezoek wordt een videolog aangemaakt. Daarnaast wordt opgeslagen wat de resolutie is van uw scherm, met welk apparaat u de website bezoekt, vanuit welk land u de website bezoekt, uw muisbewegingen en muisklikken. Om uw privacy te waarborgen zijn er binnen dit systeem een aantal voorzorgsmaatregelen genomen, te weten: uw IP-adres wordt geanonimiseerd opgeslagen en de invoer via toetsenbord wordt niet vastgelegd in het videolog.
 • Om uw zakelijke contact gegevens vast te leggen in ons customer relationship management (CRM) systeem en uw interesse in onze producten en dienstverlening vast te leggen in een klantprofiel. Hiervoor gebruiken wij het Hubspot systeem. Om dit mogelijk te maken wordt er een cookie opgeslagen op uw systeem.
 • Om u de gevraagde informatie toe te sturen, het gevraagde bestand beschikbaar te stellen als download, u een nieuwsbrief toe te sturen of om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Bewaartermijn

Alle informatie met betrekking tot het analyseren van het bezoek van de website, de informatie op welke manier de website wordt bezocht en welke pagina’s worden er bezocht, worden maximaal 90 dagen bewaard. Uw zakelijke contactgegevens en de interesses die u heeft getoond in onze producten en dienstverlening wordt vastgelegd in het customer relationship management systeem. Deze informatie wordt na 12 maanden verwijderd na uw laatste website bezoek of na het laatste telefonische of e-mailcontact met INTERNEXXT.

Uw rechten

INTERNEXXT streeft naar volledige transparantie in de gegevens die wij van u verwerken. U kunt zich beroepen op de onderstaande wettelijke rechten:
 • Recht op informatie (Artikel 13 AVG) : als betrokkene heeft u het recht om aan INTERNEXXT te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht (Artikel 15 AVG): als betrokkene heeft u het recht om te controleren of, en op welke manier uw gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht (Artikel 16 AVG): als u meent dat uw gegevens niet juist zijn geregistreerd, dan heeft u het recht uw gegevens door INTERNEXXT te laten corrigeren.
 • Recht om vergeten te worden (Artikel 17 AVG): als u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te laten verwerken, heeft u ook het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op beperking van de gegevens die van u worden verwerkt (Artikel 18 AVG): als betrokkene kunt u INTERNEXXT verzoeken om de gegevens tijdelijk niet te verwerken, in afwachting van een beroep op een ander recht.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Artikel 20 AVG): als betrokkene kunt u INTERNEXXT verzoeken om de gegevens te verstrekken aan een andere partij in een algemeen geaccepteerd digitaal formaat.
 • Recht op bezwaar (Artikel 21 AVG): u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. INTERNEXXT zal hieraan voldoen.
 • Recht op bezwaar voor geautomatiseerde verwerking (Artikel 22 AVG): u hebt het recht om bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd samenstellen van uw klantprofiel. INTERNEXXT zal hieraan voldoen.
Om gebruik te maken van uw rechten dient u een verzoek in bij INTERNEXXT. Dit verzoek kan zowel schriftelijk (INTERNEXXT, De Corridor 27, 3621 ZA Breukelen) als via de e-mail (info@internexxt.nl) ingediend worden. INTERNEXXT heeft twee weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen twee weken zal INTERNEXXT laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-van-verzet. Aan de hand van een verzoek kan de INTERNEXXT aanvullende informatie aan u vragen om zeker te zijn van uw identiteit.

Cookies uitzetten

Zoals u hebt gelezen maken wij gebruik van cookies om registraties te kunnen doen. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op uw pc, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. De website kan deze informatie bij een later bezoek weer herkennen.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Dit stelt u in staat om de eerder genoemde registraties tegen te gaan.

Delen van uw gegevens met derden

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij daar een juridisch grondslag voor is. Uw data wordt opgeslagen op servers binnen de Europese Unie, behalve de registraties via Google Analytics. Deze gegevens worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In enkele gevallen kunnen uw gegevens intern gedeeld worden binnen INTERNEXXT. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

INTERNEXXT heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld, ook al zijn wij daar niet wettelijk toe verplicht. Binnen INTERNEXXT is dhr. R.J. (Rob) Janssen de functionaris gegevensbescherming. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 033-303 5450 of via rjanssen@internexxt.nl. U kunt ook een brief sturen. Ons postadres is De Corridor 27, 3621 ZA Breukelen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en op de huidige privacy wetgeving. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en/of wijzigingen in wetgeving kunnen leiden tot wijzigingen in deze in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
INTERNEXXT
De Corridor 27, 3621 ZA Breukelen
033-303 5450
info@internexxt.nl | www.internexxt.nl
KvK: 72859601 | BTW: 859263526B01