Twitter   linkedin

Meer maatwerk bij armoedeaanpak in Leeuwarden

Armoede is een mentale kwestie, geen gebrek aan motivatie. Dat zei Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool van Utrecht, tijdens de conferentie ‘De Kracht van een Armoede Aanpak in Leeuwarden’, waar zij de achtergrond van de armoedeproblematiek schetste.

‘Schaarste beïnvloedt het gedrag van mensen: alle aandacht gaat naar het gebrek. Aanhoudende schaarste, zoals financiële problemen, leidt tot een andere dynamiek. Als de aandacht telkens gericht blijft op de rekeningen die morgen betaald moeten worden, dan verdwijnt het langetermijnperspectief.

Er is minder aandacht voor andere belangrijke zaken als medicijnen, gezond eten en opvoeding. Mensen die op het eerste gezicht misschien een ongemotiveerde indruk maken, zijn wellicht door de stress niet (meer) in staat om plannen te maken die verder gaan dan de dag van morgen.

Leven in armoede is een vicieuze cirkel en werkt zelfs door op de volgende generatie. Immers: wie met chronische stress en onzekerheid opgroeit, leert dat hij weinig invloed heeft op de situatie. Hij leert vooral op de korte termijn te plannen, te acteren op acute behoeften en nauwelijks alternatieven te zoeken.’

Meer informatie vindt u hier.