Twitter   linkedin

Hoe maak je de resultaten van een kindpakket zichtbaar?

 

Misschien heeft jouw gemeente al een kindpakket, of misschien ben je op zoek naar argumenten om er een te implementeren. Hoe dan ook, de resultaten van een kindpakket zijn belangrijk. En dan hebben we het niet (alleen) over het ideale doel achter een kindpakket, maar over meetbare variabelen  waar we sociale impact aan kunnen verbinden. Dit artikel helpt je om de resultaten van een kindpakket zichtbaar te maken.

 

Resultaten zichtbaar maken

1. Doelstellingen

Voordat je resultaten aan het einde van je ‘proces’ zichtbaar kunt maken, is het belangrijk om een kijkje te nemen aan het begin. Resultaten zijn niet te duiden zonder de doelstellingen die eraan ten grondslag liggen. Wat zijn de beleidsdoelstellingen voor je kindpakket? Zorg er in ieder geval voor dat deze zoveel mogelijk SMART-geformuleerd zijn. Zo vertaal je je abstractere doelen naar concrete aantallen waar je op kunt sturen. Let wel, deze aantallen zijn niet zaligmakend, maar vormen een mooie richtlijn.

2. Bereik, gebruik, verbruik

Deze begrippen vormen een soort ‘heilige drie-eenheid’ als het gaat om de resultaten van een minimaregeling. Zorg ervoor dat je, voordat je met deze begrippen gaat werken, de totale omvang van je doelgroep in kaart hebt gebracht. Zo krijg je een scherp beeld met welk totaal je de variabelen kunt vergelijken.

 

  • De term ‘bereik’ geeft aan welk percentage van je doelgroep op de hoogte is van de regeling. Communicatie over de regeling is hierbij van groot belang. Indicatoren voor bereik zijn bijvoorbeeld het adressenbestand aan wie je een mailing hebt verstuurd, de bezoekers van je facebookpagina of inwoners die in aanmerking zouden kunnen komen voor de regeling.
  • De term ‘gebruik’ geeft aan welk percentage van je doelgroep gebruik maakt van de regeling. Vaak heeft de gemeente deze gegevens zelf in huis. Gemeenten die samenwerken met Stichtingen of andere maatschappelijke partijen moeten de cijfers over gebruik mogelijk extern opvragen.
  • De term ‘verbruik’ is geeft aan in welke mate van een regeling gebruik wordt gemaakt. Bijvoorbeeld hoeveel budget er (per rechthebbende) ongebruikt blijft. Een conclusie van deze cijfers zou kunnen zijn dat het budget omlaag kan of dat het aanbod moet worden uitgebreid.

3. Resultaten meten

Nu je weet welke variabelen je kunt gebruiken om op een kwantitatieve manier invulling te kunnen geven aan je doelstelling, is het tijd om de resultaten daadwerkelijk te gaan meten. Verzamel de cijfers over bereik, gebruik en verbruik in een overzichtelijke rapportage en zet deze af tegen de totale doelgroep. Breng vervolgens een vertaalslag aan naar de onderliggende beleidsdoelstellingen. Wat betekenen deze cijfers voor de visie op het kindpakket? Hoe kunnen we deze cijfers verbeteren? Om de kwaliteit van je kindpakket continu te blijven verbeteren, is het raadzaam om de resultaten periodiek te evalueren met collega’s en met de doelgroep.