Twitter   linkedin

Herziene definities van vier typen kindpakketten nodig na aanzienlijke ontwikkelingen in de ‘markt’

 

Kindpakketwijzer.nl bestaat nu ruim een jaar. Sinds de lancering op 1 juni 2016 hebben we ruim 6.000 bezoekers van diverse gemeenten en hulporganisaties verder kunnen helpen met onze blogs, nieuwsberichten, interviews, voorbeeldgemeenten en natuurlijk de tool ‘kindpakketwijzer’. Het doel was vanaf het begin om meer ‘awareness’ te creëren rondom kindgericht armoedebeleid en het kindpakket. Onze tool geeft gemeenten daarbij de mogelijkheid om in enkele kliks te ontdekken welk type kindpakket lokaal het beste zou passen. Door de ervaring die we het afgelopen jaar hebben opgedaan te combineren met ontwikkelingen in de ‘markt’ kunnen we de oorspronkelijke vier typen kindpakketten inmiddels bijstellen. In dit artikel lees je alles over onze visie en vind je herziene definities.

 

 

We begonnen met vier modellen, typen of soorten kindpakketten. Hoe je het maar wilt noemen. We onderscheidden een bestuurlijke variant, een informatief kindpakket, een activerend kindpakket en een hybride kindpakket. Meer uitleg hierover vind je op deze pagina. Zeker sinds de introductie van de Klijnsmagelden komt het bestuurlijk kindpakket steeds minder voor. Bij dit type kindpakket worden reeds bestaande regelingen zonder extra ambtelijke capaciteit of financiële middelen herbenoemd als kindpakket. Deze vorm is vaak onduidelijk, ontoegankelijk en ontoereikend. We zijn dan ook blij om te zien dat steeds meer gemeenten verschuiven naar een informatief of activerend kindpakket.

Opkomst kindpakketten met tussenkomst/doorverwijzing

Bij zowel een informatief als een activerend kindpakket worden verschillende initiatieven gebundeld gepresenteerd, meestal op een centrale website. Via dit platform krijgen gebruikers een actueel overzicht van de mogelijke ondersteuning binnen het kindpakket. Maar let op, bij een informatief kindpakket in de oorspronkelijke definitie is het ook mogelijk om rechtstreeks ondersteuning aan te vragen bij de aanbieders van een product of dienst. Echter, we zien in veel gevallen dat gebruikers vanaf een centraal platform weer worden doorverwezen naar de website van een aanbieder. Soms kunnen gebruikers ‘slechts’ een aanvraag indienen bij een intermediaire (vrijwilligers-)organisatie. Deze derde partijen toetsen vervolgens of de aanvraag aan de gestelde criteria voldoet en verwijzen de gebruikers weer door voor de uiteindelijke afname van een goed of dienst. We zien deze constructie in eenvoudige vorm bijvoorbeeld bij kindpakket Venlo en in doorontwikkelde vorm op Kindpakket.nl.

Wat is dan wél een activerend kindpakket?

Gezien de sterke opkomst van (doorontwikkelde) informatieve kindpakketten met tussenkomst van hulporganisaties, denken we dat het rechtstreeks indienen van een aanvraag bij de uiteindelijke verstrekker niet meer thuishoort in de omschrijving van het informatieve kindpakket. Laten we zeggen dat dit thuishoort bij het activerende kindpakket. Dit model gaat ervan uit dat aanvragers op het centrale platform in hun eigen digitale omgeving direct een aanvraag kunnen indienen, desgewenst getoetst worden en meteen de goederen en diensten kunnen boeken waar zij recht op hebben. Dat doen zij rechtstreeks bij de aanbieder, denk bijvoorbeeld aan de lokale kantoorvakhandel voor schoolspullen of een aangesloten kledingzaak voor een winterjas. Dat kan uiteraard ook met hulporganisaties. Zo bestel je bijvoorbeeld een verjaardagsbox van Stichting Jarige Job of boek je een kinderfeestje bij Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes. Het activerend kindpakket gaat ervan uit dat alle actoren in de samenleving een rol kunnen vervullen binnen het kindpakket. Bij voorkeur vanuit een centraal platform waar iedere betrokkene in de eigen digitale omgeving opereert. Zo kan aanbod gepersonaliseerd worden en vermijd je drempelverhogende aanvraagprocedures door direct een toekenning te doen.

Meer weten over het activerend kindpakket?

Voorbeelden van een activerend kindpakket zijn de U-pas en Kindpakket Westland. Je vindt meer informatie over deze cases op onze pagina met Voorbeeldgemeenten, maar je kunt ook doorklikken naar de website van (voormalig) uitvoerder AMCNEXXT. Hier vind je tevens informatie over innovatieve software die ingezet kan worden voor de uitvoering van een activerend kindpakket. Deze software garandeert maximale beleidsvrijheid, aanvaardbare uitvoeringskosten en de mogelijkheid om een koppeling te maken met stichtingen.