Twitter   linkedin

De gevoelige snaar van kinderen in armoede

 

Muziek speelt een essentiële rol in de ontwikkeling van ieder kind. Of dat nu het luisteren naar muziek is, of zelf leren een instrument te bespelen. Voor wetenschappers bestaat er geen twijfel over dat muziek maken een positieve invloed heeft op zowel de intelligentie als de sociale vaardigheden bij kinderen. Het stimuleert het analytisch denken en het abstractievermogen, terwijl samen met andere kinderen muziek spelen juist het groepsgevoel versterkt. Gebleken is bovendien dat kinderen die tijdens hun jeugd de kans krijgen om zich muzikaal te ontwikkelen een positiever zelfbeeld hebben. Kortom, muziek maken zou voor ieder kind weggelegd moeten zijn, ongeacht de financiële situatie thuis. Hoe is dat in jouw gemeente?

 

 

Ieder kind verdient de kans op muzikale ontwikkeling

Het is onverteerbaar dat niet elk kind van huis uit de mogelijkheden krijgt om zich op muzikaal gebied te ontwikkelen. Vaak is het gebrek aan financiële middelen er de oorzaak van dat ouders het zich niet kunnen veroorloven om hun zoon of dochter muziekles te laten volgen, een instrument aan te schaffen of een voorstelling te bezoeken.

Helpende hand toesteken

Juist deze gezinnen kan je als gemeente via het kindpakket een helpende hand toesteken, al dan niet in samenwerking met het Jeugdcultuurfonds. Dat hoeft niet altijd direct in de vorm van een (financiële) bijdrage, maar kan vaak ook door een verbindende rol te spelen in samenwerking met muziekscholen, – verenigingen en muziekwinkels. Door samen te werken worden krachten gebundeld en nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Maar behalve de mooie kanten van partnerschap, zien we in de realiteit helaas ook dat samenwerken met verenigingen of hulporganisaties voor de gemeente vaak veel administratieve rompslomp oplevert en daarmee ook hoge kosten.

Samen optrekken

Zowel cultuuraanbieders als muziekscholen, theaters en verenigingen, als ook het Jeugdcultuurfonds, kunnen naadloos samenwerken met de gemeente door samen op te trekken in een kindpakket. Dat werkt overzichtelijk en zorgt ervoor dat je als gemeente kan focussen op de wens om cultuur ook te bieden aan inwoners met een smalle beurs, zonder daarbij een berg administratieve rompslomp binnen te halen. Wil je al deze partijen verbinden in een activerend kindpakket zonder torenhoge uitvoeringskosten? Dan kun je als gemeente gebruik maken van de software van INTERNEXXT. Nieuwsgierig hoe dat werkt in de praktijk? Bekijk dan eens de Case van Kindpakket Veenendaal.