Twitter   linkedin

Gemeente Utrecht

Vanaf 1 juli 2016 kunnen kinderen in de gemeente Utrecht gebruik maken van het U-pas kindpakket. Het U-pas kindpakket kent een jaarlijks budget wat besteed kan worden aan deelname aan sport- en cultuuractiviteiten, schoolactiviteiten, de aanschaf van een computer of laptop (bij start van voortgezet onderwijs) en de aanschaf van een fiets. Het kindpakketbudget sluit aan bij de levensfase waarin het kind zich bevindt.

Lees Meer

Gemeente Westland

In 2014 heeft de Kinderombudsman aangegeven dat maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland opgroeit in armoede. Dat was voor de gemeente Westland de aanleiding om de effecten van armoede op kinderen terug te dringen via kindgerichte regelingen. Het Kindpakket Westland biedt deze Westlandse kinderen de mogelijk om mee te doen met hun leeftijdsgenoten.Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar kunnen mee doen aan leuke dingen zoals sporten of muziekles en een schoolreisje. Ook stelt het kindpakket een budget beschikbaar voor bijvoorbeeld een winterjas, schoolspullen en een fiets.

Lees Meer