Twitter   linkedin

Nieuwe tool geeft gemeenten advies over bestrijding effecten armoede kinderen

Op 1 juni, tijdens de Internationale Dag van het Kind, heeft Perjan Moors het online platform kindpakketwijzer.nl gelanceerd. Het Tweede Kamerlid van de VVD doet dit door het eerste rapport van het nieuwe initiatief in ontvangst te nemen. Via Kindpakketwijzer krijgen gemeenten die een kindpakket willen introduceren gratis en gericht beleidsadvies. Daarmee besparen gemeenten tijd en geld aan verkennend onderzoek. Frank Maassen, directeur van AMC Consultancy en initiatiefnemer: “Via kindpakketwijzer.nl ontvang je binnen 1 minuut een samengesteld rapport waarmee je direct aan de slag kan”.

Kindpakketwijzer heeft de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van Nederlandse kindpakketten. Deze informatie komt nu gratis online beschikbaar. Doelstelling van het initiatief is om de grote hoeveelheid informatie over kindpakketten toegankelijk te maken voor lokale beleidsmakers. Er zijn daarom tien vragen opgesteld waarin gevraagd wordt naar de uitgangspunten van het gewenste kindpakket. Een aanvrager ontvangt vervolgens binnen 1 minuut een samengesteld rapport met uitgebreide informatie, adviezen en voorbeelden.

Volgens de Kinderombudsman groeit één op de negen kinderen in Nederland op in armoede. Het Ministerie van Sociale Zaken heeft gemeenten de afgelopen jaren daarom opgeroepen om kindpakketten samen te stellen. Dat is een bundeling van op kindgerichte regelingen en initiatieven, waardoor kinderen toch volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Inmiddels hebben één op de acht gemeenten een kindpakket ontwikkeld. Veel andere gemeenten denken aan de introductie van een kindpakket.

Meer maatwerk bij armoedeaanpak in Leeuwarden

Armoede is een mentale kwestie, geen gebrek aan motivatie. Dat zei Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool van Utrecht, tijdens de conferentie ‘De Kracht van een Armoede Aanpak in Leeuwarden’, waar zij de achtergrond van de armoedeproblematiek schetste.

‘Schaarste beïnvloedt het gedrag van mensen: alle aandacht gaat naar het gebrek. Aanhoudende schaarste, zoals financiële problemen, leidt tot een andere dynamiek. Als de aandacht telkens gericht blijft op de rekeningen die morgen betaald moeten worden, dan verdwijnt het langetermijnperspectief.

Er is minder aandacht voor andere belangrijke zaken als medicijnen, gezond eten en opvoeding. Mensen die op het eerste gezicht misschien een ongemotiveerde indruk maken, zijn wellicht door de stress niet (meer) in staat om plannen te maken die verder gaan dan de dag van morgen.

Leven in armoede is een vicieuze cirkel en werkt zelfs door op de volgende generatie. Immers: wie met chronische stress en onzekerheid opgroeit, leert dat hij weinig invloed heeft op de situatie. Hij leert vooral op de korte termijn te plannen, te acteren op acute behoeften en nauwelijks alternatieven te zoeken.’

Meer informatie vindt u hier.