Twitter   linkedin

Gennep verlaagt financiële drempel cultuurdeelname voor kinderen

De gemeente Gennep sluit per 2017 aan bij het Limburgse jeugdcultuurfonds. Dat berichtte De Gelderlander afgelopen week. Door deze stap wordt het voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen eenvoudiger om bijvoorbeeld muzieklessen te volgen. Toch kiest de Limburgse gemeente er nog niet voor om een kindpakket in te voeren.

 

kind muziekGennep beschikt al wel langer over een Meedoen-regeling op declaratiebasis. Minima kunnen betaalde contributies voor sport- en cultuurverenigingen via deze regeling terug krijgen. Het jeugdcultuurfonds betaalt de contributie echter rechtstreeks. Hierdoor hoeft de aanvrager het bedrag niet eerst voor te schieten. Financiële drempels om mee te doen worden hierdoor verlaagd.

 

 

Naast de meedoen-regeling kent de gemeente Gennep nog een declaratieregeling voor schoolgaande kinderen. Hierin worden zowel een computer als andere indirecte schoolkosten vergoed. Als nadeel voor deze regeling kan worden genoemd dat minima de kosten eerst vooruit dienen te betalen. Alleen wanneer men een betaalbewijs kan overleggen, kan gebruik worden gemaakt van de regeling. De financiële drempel om gebruik te maken van de regeling blijft hierdoor hoog.

 

Hoewel de Noord-Limburgse gemeente minimaregelingen kent waar ook kinderen van profiteren, is van een kindpakket nog geen sprake. De kindgerichte armoederegelingen zijn bijvoorbeeld nog niet gebundeld. Wellicht dat de gemeente Gennep in de nabije toekomst nog aan de slag gaat met de ontwikkeling van een lokaal kindpakket.

Kabinet laat SER onderzoek doen naar kinderarmoede

Het kabinet heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd onderzoek te doen naar de wijze waarop samenhangend kindgericht armoedebeleid tot stand kan worden gebracht. Reden hiervoor is dat kinderen uit de laagste inkomensgroepen vaak niet mee kunnen doen met sociale activiteiten. Het gevolg is dat zij later een grotere kans hebben later ook met armoede geconfronteerd te worden.Jetta_Klijnsma_2015_(1)

 

De Kinderombudsman voert in opdracht van het kabinet ook een onderzoek uit naar Kinderarmoede. Dit onderzoek is gericht op de effectiviteit van gemeentelijke inspanningen. Gemeenten zijn sinds 2014 aan de slag met een kindpakket, een samenhangend pakket van regelingen en initiatieven. Vanuit een kindpakket is het mogelijk voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens om bijvoorbeeld te sporten of aan culturele activiteiten mee te doen.

 

Ongeveer 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Het onderwerp is de afgelopen jaren daarom stevig op de politieke agenda gezet. Sinds 2014 zijn steeds meer gemeenten aan de slag om kindgericht armoedebeleid te ontwikkelen. In zogenaamde kindpakketten worden op lokaal niveau regelingen en initiatieven gebundeld. Hierdoor kunnen kinderen uit gezinnen met lage inkomens meedoen met sport- en cultuuractiviteiten. Momenteel heeft ongeveer 12 procent van de gemeenten een kindpakket.

 

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid