Twitter   linkedin

Vier miljoen euro extra voor projecten in de strijd tegen armoede en schulden

 

Staatssecretaris Jette Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vier miljoen euro extra beschikbaar voor “projecten die armoede tegengaan en die voorkomen dat mensen in de schulden komen”, zo meldt de Rijksoverheid.

 

Projecten voor kwetsbare groepen
In het artikel is te lezen dat belangstellenden vanaf 1 februari projecten kunnen indienen die het komende jaar gaan lopen. De projecten moeten zich met name richten op kwetsbare groepen en moeten ook op de lange termijn armoede en schulden tegengaan en op het hele land effect hebben. De subsidie voor projecten past naadloos in de trend die we zien rond armoedebeleid. Het Rijk stelt (steeds meer) financiële middelen beschikbaar, maar de gemeenten moeten het uiteindelijk gaan doen. Omdat elke gemeente haar eigen armoedebeleid mag samenstellen, zijn de vormen waarmee daar invulling aan wordt gegeven nog zeer divers en van verschillende kwaliteit. Dat kan beter. Gemeenten moeten investeren in innovatieve en efficiënte manieren om minimaregelingen te implementeren en uit te voeren. Alle informatie op één plek vindbaar maken en de hulp inroepen van stichtingen en lokale ondernemers.

 

De kracht van vrijwilligers
Klijnsma noemt kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, jongeren met financiële problemen, alleenstaande oudergezinnen, huishoudens met een langdurig laag inkomen en niet-westerse huishoudens als belangrijkste doelgroepen van de projecten. Klijnsma heeft de afgelopen twee jaar zelf al verschillende projecten bezocht en overal in het land vrijwilligers en medewerkers gesproken van organisaties die mede geholpen werden met subsidiegeld. “Vooral de vele vrijwilligers hebben diepe indruk op me gemaakt”, zegt de staatssecretaris, “zij kunnen net het beslissende steuntje in de rug geven om mensen er bovenop te helpen of te behouden.” Echter, in de praktijk zijn vrijwilligers vaak relatief lang bezig met administratieve taken. Om ervoor te zorgen dat deze mensen meer energie kunnen steken in waar zij goed in zijn, namelijk mensen helpen, is het belangrijk dat organisaties de krachten bundelen in een bijvoorbeeld een kindpakket. De gemeente kan diverse initiatieven ten behoeve van kinderen in armoede met elkaar verbinden en de uitvoering efficiënter maken. Zo blijft er meer tijd en geld over voor de groep die het zo hard nodig heeft.

 

Hoe stel ik voor mijn gemeente het ideale kindpakket samen?

 

Het ideale kindpakket samenstellen, makkelijker gezegd dan gedaan! Er zijn namelijk behoorlijk wat factoren die de samenstelling kunnen beïnvloeden. Wat wil het college? Welk budget is beschikbaar? Hoe kunnen we onze inwoners het beste helpen? Dit zijn slechts enkele vragen die ongetwijfeld naar boven komen als je nadenkt over het samenstellen van een kindpakket. Dit artikel biedt je drie duidelijke handvatten om te beginnen met een kindpakket.

 

samenstellen ideaal kindpakket

3 handvatten voor het samenstellen van een kindpakket

1. Waar heeft de doelgroep behoefte aan?

Het begint allemaal bij de doelgroep, de mensen waar we het uiteindelijk voor doen! De Kinderombudsman stelt dat de ontwikkelingsfase van het kind en de soort kosten die daarbij horen een belangrijke afweging vormen bij het samenstellen van een kindpakket. Om te bepalen welke elementen nodig zijn in een kindpakket, is het bovendien belangrijk om te luisteren naar de kinderen in jouw gemeente. Is er vooral behoefte aan sport- en spelactiviteiten of is juist de roep om schoolspullen en andere goederen heel groot? Welke initiatieven zijn er al en hoe kan de gemeente deze ondersteunen of aanvullen? Ga in gesprek met kinderen en ouders op basisscholen of bij sportclubs, en ervaar wat er speelt. Zo weet je zeker dat een kindpakket zorgt voor meer kansen en mogelijkheden.

2. Welke beleidsdoelstellingen hanteert jouw gemeente?

We willen allemaal het beste uit de beschikbare middelen halen. Op basis van de beleidsdoelstellingen bepaal je de randvoorwaarden en prioriteiten voor een kindpakket. Welk budget is er beschikbaar en welk percentage wil je besteden aan uitvoering? Kan er worden bespaard op uitvoeringskosten? Wil je lokale ondernemers betrekken? Wat wil je uiteindelijk bewerkstelligen met een kindpakket en hoe maak je deze resultaten zichtbaar? Al deze vragen zorgen voor heldere kaders waarbinnen je het ideale kindpakket kunt gaan samenstellen.

3. Welk type kindpakket is geschikt voor jouw gemeente?

Om nog meer richting te kunnen geven aan de invulling van het ideale kindpakket, onderscheidt Kindpakketwijzer vier modellen, of typen, kindpakketten. Het bestuurlijk kindpakket is het meest eenvoudige kindpakket. Hierbij worden reeds bestaande regelingen herbenoemd als kindpakket. Bij een informatief kindpakket worden bestaande regelingen en initiatieven op een centraal platform gebundeld en gepresenteerd. Het activerend kindpakket sluit het beste aan bij de aanbevelingen van de Kinderombudsman, en gaat ervan uit dat alle actoren in een samenleving een belangrijke rol kunnen vervullen in het aanpakken van de problematiek. Het hybride kindpakket tot slot, is van toepassing als de gemeente reeds een stadspas heeft en daar een kindpakket aan wil koppelen.