Twitter   linkedin

Kinderarmoede in Nederland neemt met 1,3% toe

kindpakketwijzer artikelDe armoede onder kinderen in Nederland is het afgelopen jaar toegenomen met 1,3%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag op haar website. Hoewel de kinderarmoede onder veel bevolkingsgroepen is gedaald, worden steeds meer kinderen van niet-westerse afkomst geconfronteerd met de nadelige effecten ervan. Het CBS heeft becijferd dat die groep is toegenomen tot ruim 69 duizend kinderen, een toename van 8300. Volgens het CBS is deze toename vooral te wijten aan de instroom van vluchtelingenkinderen uit Syrië.

 

Voor gemeenten blijft het van onverminderd belang om aandacht te hebben voor kinderen die opgroeien in armoede. Door een kindpakket te introduceren is het mogelijk om kinderen mee te laten doen in de samenleving, ondanks de financiële positie van de ouders. Kinderen ontwikkelen zij (sociale) vaardigheden en zij kunnen talenten ontplooien. Daarnaast is een kindpakket een uitstekend instrument om kinderen van buitenlandse afkomst te kunnen laten integreren met leeftijdsgenoten.

 

Inmiddels heeft meer dan 10% van de Nederlandse gemeenten een (vorm van een) kindpakket geïntroduceerd. Veel andere gemeenten denken aan de introductie van zo’n pakket. Ook het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de afgelopen jaren gemeenten opgeroepen een kindpakket te introduceren.

Kindpakketwijzer.nl loopt Vierdaagse voor Stichting Jarige Job

Tijdens de 100e Vierdaagse zal een team van Kindpakketwijzer.nl lopen voor Stichting Jarige Job. Aanleiding hiervoor is dat dit jaar de 100e ‘verjaardag’ van de Vierdaagse wordt gevierd. Met deze sponsorloop wil Kindpakketwijzer ook aandacht vragen voor zo’n 60.000 kinderen in Nederland die, vanwege armoede, hun verjaardag niet kunnen vieren. De financiële sponsoring is mogelijk gemaakt door AMC Consultancy.
 

Vierdaagse

1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Deze kinderen kunnen vanwege geldgebrek vaak niet meedoen met bijvoorbeeld sport- en cultuuractiviteiten. Met een kindpakket kunnen gemeenten ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen met weinig geld wel volledig mee kunnen doen in de samenleving. Kindpakketwijzer is een online kennisplatform en helpt gemeenten met het ontwikkelen van een lokaal kindpakket.

 
 

De ontwikkelingen van het Vierdaagseteam van Kindpakketwijzer zullen vanaf 19 juli onder andere te volgen zijn via kindpakketwijzer.nl