Twitter   linkedin

Hoe maak je de resultaten van een kindpakket zichtbaar?

 

Misschien heeft jouw gemeente al een kindpakket, of misschien ben je op zoek naar argumenten om er een te implementeren. Hoe dan ook, de resultaten van een kindpakket zijn belangrijk. En dan hebben we het niet (alleen) over het ideale doel achter een kindpakket, maar over meetbare variabelen  waar we sociale impact aan kunnen verbinden. Dit artikel helpt je om de resultaten van een kindpakket zichtbaar te maken.

 

Resultaten zichtbaar maken

1. Doelstellingen

Voordat je resultaten aan het einde van je ‘proces’ zichtbaar kunt maken, is het belangrijk om een kijkje te nemen aan het begin. Resultaten zijn niet te duiden zonder de doelstellingen die eraan ten grondslag liggen. Wat zijn de beleidsdoelstellingen voor je kindpakket? Zorg er in ieder geval voor dat deze zoveel mogelijk SMART-geformuleerd zijn. Zo vertaal je je abstractere doelen naar concrete aantallen waar je op kunt sturen. Let wel, deze aantallen zijn niet zaligmakend, maar vormen een mooie richtlijn.

2. Bereik, gebruik, verbruik

Deze begrippen vormen een soort ‘heilige drie-eenheid’ als het gaat om de resultaten van een minimaregeling. Zorg ervoor dat je, voordat je met deze begrippen gaat werken, de totale omvang van je doelgroep in kaart hebt gebracht. Zo krijg je een scherp beeld met welk totaal je de variabelen kunt vergelijken.

 

  • De term ‘bereik’ geeft aan welk percentage van je doelgroep op de hoogte is van de regeling. Communicatie over de regeling is hierbij van groot belang. Indicatoren voor bereik zijn bijvoorbeeld het adressenbestand aan wie je een mailing hebt verstuurd, de bezoekers van je facebookpagina of inwoners die in aanmerking zouden kunnen komen voor de regeling.
  • De term ‘gebruik’ geeft aan welk percentage van je doelgroep gebruik maakt van de regeling. Vaak heeft de gemeente deze gegevens zelf in huis. Gemeenten die samenwerken met Stichtingen of andere maatschappelijke partijen moeten de cijfers over gebruik mogelijk extern opvragen.
  • De term ‘verbruik’ is geeft aan in welke mate van een regeling gebruik wordt gemaakt. Bijvoorbeeld hoeveel budget er (per rechthebbende) ongebruikt blijft. Een conclusie van deze cijfers zou kunnen zijn dat het budget omlaag kan of dat het aanbod moet worden uitgebreid.

3. Resultaten meten

Nu je weet welke variabelen je kunt gebruiken om op een kwantitatieve manier invulling te kunnen geven aan je doelstelling, is het tijd om de resultaten daadwerkelijk te gaan meten. Verzamel de cijfers over bereik, gebruik en verbruik in een overzichtelijke rapportage en zet deze af tegen de totale doelgroep. Breng vervolgens een vertaalslag aan naar de onderliggende beleidsdoelstellingen. Wat betekenen deze cijfers voor de visie op het kindpakket? Hoe kunnen we deze cijfers verbeteren? Om de kwaliteit van je kindpakket continu te blijven verbeteren, is het raadzaam om de resultaten periodiek te evalueren met collega’s en met de doelgroep.

 

Kindpakketwijzer start met ‘inspiratiegesprekken’

 

In de afgelopen periode hebben we gemerkt dat veel beleidsmakers  opzoek zijn naar een manier om te sparren over kindpakketten. Vragen als ‘Wat is een goede manier om de ‘Klijnsma-gelden’ in te zetten?’ of ‘Hoe zorg ik ervoor dat het kindpakket toegankelijk is’ zijn ons regelmatig per email gesteld. Om deze reden starten we daarom vanaf vandaag met ‘inspiratiegesprekken’; een kosteloos telefoongesprek waarin u met een van onze experts kunt sparren over uw ideale kindpakket.

 

 

Inspiratiedesk
De inspiratiegesprekken vinden plaats via onze inspiratiedesk. Beleidsmakers kunnen bij deze telefonische desk terecht voor vragen als ‘Hoe start ik een kindpakket’? of ‘Waar moet ik rekening mee houden met een kindpakket’? Het inspiratiegesprek is kosteloos.

 

Via 088-20 30 660 kunt u ons van maandag tot en met vrijdag bereiken (tussen 9 uur en 12 uur en tussen 13 uur en 16 uur). Als uw casus enige voorbereiding behoeft of als u graag wat langer met ons in gesprek gaat, kunt u een telefonische afspraak aanvragen via het contactformulier op onze website. Vermeld in het veld ‘Berichten’ waarmee we u kunnen helpen en welke dag uw voorkeur heeft voor het gesprek.

 

Wederzijdse inspiratie
We vinden het belangrijk om onze bezoekers te voorzien van interessante tips en weetjes, maar leren op onze beurt ook veel van uw praktijkverhalen! Wanneer u ons vraagt om mee te denken over een bepaalde situatie, helpt u indirect ook andere collega’s die wellicht tegen hetzelfde probleem aan lopen. Samen zorgen we ervoor dat we steeds nieuwe kennis opdoen en dat we beleid aan kunnen scherpen op basis van gedeelde ervaringen.

 

We horen graag van u!