Twitter   linkedin

Hoe bereik je werkende ouders met een minimuminkomen?

 

Als er wordt gesproken over armoede, dan ontstaat al snel het beeld van mensen met een uitkering. Toch heeft 40% van de mensen die in armoede leven, een betaalde baan. Bij deze mensen ligt het inkomen net boven het sociale minimum, is er sprake van schuldenproblematiek of zijn er andere oorzaken die ervoor zorgen dat het inkomen niet toereikend is. Ook deze groep mogen we daarom niet vergeten. Kinderen van werkende ouders die in armoede leven, moeten net zo goed toegang hebben tot het kindpakket als kinderen van ouders met een uitkering. Daarom is het belangrijk om erbij stil te staan hoe je juist deze specifieke doelgroep kunt bereiken.

 

Flyers op toegankelijke plekken

Werkende ouders hebben minder tijd om zich uitgebreid in alle afzonderlijke regelingen te verdiepen. Zorg er daarom voor dat je de informatie die ze nodig hebben, op toegankelijke plekken verspreidt. Je kunt bijvoorbeeld flyers neerleggen op plekken waar ouders en kinderen toch al komen, zoals in het zwembad, in de bibliotheek of in het buurthuis.

Informatie via sociale media

Ook online kun je deze doelgroep bereiken. Ook nu is het belangrijk dat je de informatie verstrekt op plekken waar deze ouders toch al kijken. Sociale media kunnen hiervoor een heel mooi middel zijn. Vraag je hierbij af welk kanaal het best aansluit bij je doelgroep. Wil je dat de kinderen de berichten oppikken? Kies dan voor Snapchat of Instagram. Schrijf je jouw berichten voor de ouders, dan kun je beter kiezen voor Facebook, Twitter of zelfs LinkedIn. Zorg dat de berichten op sociale media altijd doorverwijzen naar een website waar meer informatie over het onderwerp te vinden is. Deze website moet zo zijn ingericht, dat alle informatie snel gevonden kan worden en dat iedere gebruiker direct kan zien of de regeling voor hem of haar van toepassing is.

Regelingen zijn er ook voor werkenden

Maar dat is niet alles. Vaak wordt gedacht dat regelingen enkel ondersteuning bieden aan mensen met een bijstandsuitkering. Het is dus zaak om dat misverstand eerst uit de wereld te helpen. Dat kun je doen door meer ruchtbaarheid te geven aan de regelingen. Als je alle ouders weet te informeren over de stichtingen waar ze aanspraak op kunnen maken, zoals het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Leergeld Nederland, Stichting Jarige Job en het Nationaal Fonds Kinderhulp, dan zullen ook de werkende ouders met een minimuminkomen sneller de weg naar deze regelingen weten te vinden of door andere ouders getipt worden.

Kracht van de samenleving

Het blijft een uitdaging om de mensen te bereiken die niet weten dat ze in aanmerking komen voor bepaalde regelingen. Om toch zoveel mogelijk van deze mensen te laten weten dat er ondersteuningsmogelijkheden zijn, kun je gebruik maken van organisaties die maatschappelijk betrokken zijn. Een voorbeeld is de Stichting Leergeld. Deze stichting zoekt samenwerkingen op met onder andere werkgevers- en werknemersorganisaties, brancheorganisaties en curatoren. Als mensen met financiële problemen zich melden bij deze organisaties, kan de organisatie ze vertellen over de regelingen en doorverwijzen naar de juiste instantie. Gemeenten zouden soortgelijke samenwerkingen ook kunnen aangaan met bijvoorbeeld kerken, scholen, buurtcentra of verenigingen, zodat de bekendheid van de regelingen groeit.

Wil je nog meer tips en adviezen over hoe je het bereik van het kindpakket kunt vergroten? Neem dan contact op met de kindpakketwijzer inspiratiedesk en bel 088-20 30 660 of vul het contactformulier in en je wordt door ons teruggebeld.

Aanbevelingen Kinderombudsvrouw vertalen naar een kindpakket

 

Dat armoede een enorme impact heeft op het leven van vele gezinnen staat buiten kijf. Om een goed beeld te krijgen van de invloed van armoede op het gezinsleven ging Kinderombudsvrouw Margrite Klaverboer in gesprek met kinderen van ouders die moeite hebben om rond te komen. Ze onderzocht hoe kinderen zelf aankijken tegen armoede en bundelde haar bevindingen in het rapport ‘Alle kinderen kansrijk’. In het rapport gaat ze in op het bestaande armoedebeleid en in het bijzonder hoe kindpakketten kunnen helpen bij het bestrijden van kinderarmoede. Hoe je de aanbevelingen uit het rapport kunt vertalen naar het beleid binnen jouw gemeente, vertellen we je in dit artikel.

 

Luister naar de wensen van de doelgroep

Een belangrijke aanbeveling uit het rapport luidt: “Vraag kinderen en jongeren wat zij nodig hebben en hoe voorzieningen beter kunnen, zodat hun stem structureel beter gehoord wordt.” Om effectief armoedebeleid te ontwikkelen, is het belangrijk dat je weet wat er leeft binnen je doelgroep. Arme kinderen ervaren vaak veel stress binnen het gezin. Ouders die continu bezig zijn met het ophouden van de broek, zullen prikkelbaarder naar elkaar en de kinderen reageren. Kinderen die te maken krijgen met armoede kunnen zich door alle onrust moeilijker concentreren op school en ze zijn bang buitengesloten te worden, bijvoorbeeld omdat er geen geld is om mee te gaan met uitjes. Voor het ene kind betekent dit dat het financieren van uitjes een deel van het probleem oplost, terwijl andere kinderen meer gebaat zijn bij een nieuwe winterjas of een fiets, waarmee ze naar vriendjes kunnen fietsen om daar te gaan spelen. Blijf daarom het gesprek met de doelgroep aangaan, om er zo achter te komen waar in jouw gemeente behoefte aan bestaat.

Geef het kind de regie

Naast het in gesprek gaan met de doelgroep, is het tevens belangrijk om de kinderen zelf uit het aanbod te laten kiezen. Veel gemeenten maken het al mogelijk om kinderen vanaf 12 jaar zelf een keuze te laten maken uit het aanbod door middel van een gepersonaliseerde omgeving. Vervolgens kunnen ouders de keuze van het kind goedkeuren als zij inloggen op hun eigen account. Op deze manier heeft het kind het gevoel zelf een stem te hebben en hierdoor zal het pakket beter aansluiten op wensen van het kind. Een mooi voorbeeld van kinderen zelf de regie geven is de gemeente Veenendaal.

Activiteiten buitenshuis

Een andere aanbeveling uit het rapport, die we rechtstreeks kunnen vertalen naar het kindpakket is: “Investeer in de kwaliteit van buurten en lokale buurtvoorzieningen voor kinderen en jongeren, zodat zij zonder zorgen en met plezier buiten kunnen zijn.” Als gemeente ben je verantwoordelijk voor een gezonde leefomgeving. Door te zorgen dat de buurten veilig, schoon en groen zijn, kun je zorgen dat alle kinderen in dezelfde omstandigheden opgroeien. Daarnaast kunnen buitenschoolse activiteiten opgenomen worden in een kindpakket. Door dit het in het kindpakket op te nemen, verlaag je de financiële drempel om aan bepaalde sporten en buitenschoolse activiteiten deel te nemen. En het mes snijdt aan twee kanten: een lidmaatschap van een sportvereniging bevordert immers niet alleen de lichamelijke gezondheid, maar is voor het kind  ook een sociale ontmoetingsplek. Daarnaast tonen diverse onderzoeken aan dat kinderen die sporten meer zelfvertrouwen hebben. 

Wil je weten wat je als gemeente nog meer kunt doen om de aanbevelingen van de Kinderombudsvrouw te vertalen naar concreet beleid? Vraag dan een inspiratiegesprek aan,wij denken graag met je mee.